Veuillez remplir ce champ
Robert HAJŠEL Robert HAJŠEL
Robert HAJŠEL

Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo

Miembro

Eslovaquia - Independent (Eslovaquia)

Fecha de nacimiento : , Banská Štiavnica

Inicio Robert HAJŠEL

Miembro

ITRE
Comisión de Industria, Investigación y Energía
DSCA
Delegación en la Comisión Parlamentaria de Asociación UE-Armenia, en la Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-Azerbaiyán y en la Comisión Parlamentaria de Asociación UE-Georgia
DEPA
Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euronest

Suplente

AFET
Comisión de Asuntos Exteriores
D-ME
Delegación en la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE-Montenegro

Últimas actividades

Respuesta europea coordinada al brote de COVID-19 (debate) SK

26-03-2020 P9_CRE-PROV(2020)03-26(1-086-0001)
Intervenciones en los debates en el Pleno

Normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios SK

26-03-2020
Explicaciones de voto por escrito

Pandémia koronavírusu má vážne dôsledky aj na činnosť leteckých dopravcov, dochádza k výraznému zníženiu využívania leteckej dopravy a v prvom kvartáli roku 2020 odhadujú len európske letiská oproti predpokladu stratu približne 67 miliónov cestujúcich. Podporil som schválenie nariadenia, ktoré zmierni dopady krízy na leteckých dopravcov a zároveň poskytne právnu istotu, že v tomto plánovacom období neprídu o prevádzkové intervaly. Nariadenie stanovuje pravidlá prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách spoločenstva, podľa ktorého musia leteckí dopravcovia využívať aspoň 80 percent pridelených prevádzkových intervalov v rámci letného či zimného plánovacieho obdobia. To však v súčasnosti nie je možné a prepravcovia na to vplyvom pandémie koronavírusu nemajú žiaden dosah. Nariadenie chráni práva leteckých dopravcov, ktorým bude uznané oprávnenie v prípade prevádzkových intervalov, ktoré letecké spoločnosti nevyužili (nemohli využiť) počas obdobia, keď bol trh leteckej dopravy najviac zasiahnutý vypuknutím pandémie. Schválením pozmeňujúceho návrhu, ktorým bolo upravené pôvodné znenie tohto nariadenia, a ktorý je v súlade s postojom Rady EÚ, sa uvedené vzťahuje predbežne na obdobie od marca do októbra 2020.
Nariadenie zavádza, aby koordinátori považovali spomínané prevádzkové intervaly leteckých dopravcov v tomto časovom období za využité. Prevádzkové intervaly, ktoré v dôsledku pandémie leteckí dopravcovia uvoľnia, by mohli koordinátori dočasne prerozdeliť podľa potrieb iným dopravcom.

Medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías en respuesta al brote de COVID-19 [Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus] SK

26-03-2020
Explicaciones de voto por escrito

Tento balík osobitných opatrení EÚ, ktoré veľmi vítam a podporil som ich, umožňuje využívať prostriedky zo štyroch európskych programov a použiť ich na vykrytie nedostatku likvidity, ktoré vznikli v súvislosti so šíriacou sa pandémiou. Celková výška európskej „investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus“ je vyše 37 miliárd eur.
Na dosiahnutie tohto konkrétneho cieľa, ktorý má pomôcť najmä verejnému zdravotníckemu systému či malým a stredným podnikateľom (MSP), navrhuje EK uvoľnenie zhruba 8 miliárd eur. Aby sa mohli tieto finančné prostriedky efektívne adresovať, Komisia navrhuje v tomto roku až do ukončenia programu upustiť od povinnosti požiadať o vrátenie nepoužitého predbežného financovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu.
V súvislosti s dosahom súčasnej krízy by mala investičná priorita z EFRR smerovať na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií. Mala by pokrývať investície do produktov a služieb v oblasti verejných zdravotných služieb. Dočasné opatrenie z rovnakého fondu by malo podporovať aj financovanie prevádzkového kapitálu pre MSP, čím by sa mal zabezpečiť účinná reakcia na krízu v oblasti verejného zdravia. Nariadením sme podporili, aby sa tieto i ďalšie výdavky stali oprávnené spätne od 1. februára roku 2020.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg

Dirección postal

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles