Kati PIRI : 8ª legislatura 

Grupos políticos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo - Miembro

Partidos nacionales 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partij van de Arbeid (Países Bajos)

Miembro de las comisiones 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Asuntos Exteriores
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación en la Comisión Parlamentaria de Asociación UE-Ucrania
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euronest
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Asuntos Exteriores

Suplente 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Subcomisión de Derechos Humanos
 • 10-10-2014 / 01-07-2019 : Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Turquía
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcomisión de Derechos Humanos
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Comisión Especial sobre Terrorismo

Principales actividades parlamentarias 

Intervenciones en los debates en el Pleno 
Intervenciones en el Pleno y declaraciones por escrito en relación con los debates en el Pleno. Artículo 204 y artículo 171, apartado 11, del Reglamento interno

Informes como ponente 
En la comisión parlamentaria competente se designarán ponentes para elaborar informes sobre propuestas de carácter legislativo o presupuestario o sobre otros asuntos. Para elaborar sus informes, los ponentes podrán consultar con los expertos y las partes interesadas pertinentes. Son asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes alternativos. Una vez aprobados en comisión, los informes se examinan y se someten a votación en el Pleno. Artículo 55 del Reglamento interno

Opiniones como ponente 
Las comisiones podrán elaborar una opinión sobre un informe de la comisión competente en la que tratarán los elementos relacionados con su ámbito de competencias. Los ponentes de estas opiniones serán asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes de opinión alternativos. Artículo 56, artículo 57 y anexo VI del Reglamento interno

OPINIÓN sobre «Hacia un nuevo marco comercial entre la Unión y Turquía y la modernización de la unión aduanera»  
- AFET_AD(2017)597544 -  
-
AFET 

Propuestas de resolución 
Las propuestas de resolución se presentan sobre asuntos de actualidad por iniciativa de una comisión, un grupo político o un 5 % de los diputados como mínimo, y se someten a votación en el Pleno. Artículos 132, 136, 139 y 144 del Reglamento interno

Preguntas orales 
Preguntas con solicitud de respuesta oral seguida de debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 136 del Reglamento interno

Interpelaciones menores 
Interpelaciones menores con solicitud de respuesta escrita que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 130 bis y anexo III del Reglamento interno

Otras actividades parlamentarias 

Explicaciones de voto por escrito 
Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Situación de emergencia en Venezuela (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) NL  
 

De PvdA-delegatie in het Parlement heeft besloten zich te onthouden bij de eindstemming over dit verslag. Niet omdat we Juan Guaido niet erkennen als interim-president van Venezuela of het geweld niet veroordelen, maar omdat volgens de PvdA een vreedzame, democratische oplossing het enige juiste antwoord is op de huidige impasse in het land. Wij sluiten een militaire interventie uit en sturen aan op nieuwe verkiezingen. De transitie wordt lang en moeizaam, maar internationale steun is essentieel om een grootschalige destabilisatie van het land en de regio te voorkomen.

Decisión de la Comisión de activar el artículo 7, apartado 1, del TUE en relación con la situación en Polonia (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018) NL  
 

De PvdA-Eurodelegatie heeft overtuigd voor de resolutie gestemd waarin het Europees Parlement haar steun uitspreekt voor de ‘artikel 7’-procedure die de Europese Commissie in gang heeft gezet tegen de Poolse regering. De Europese Unie is een waardengemeenschap waarin rechtsstaat, democratie en fundamentele rechten te allen tijde beschermd dienen te worden.
Amendement 1, afkomstig van de GUE/NGL-Fractie, konden we echter niet steunen. We zijn het er inhoudelijk mee eens dat ook vrouwenrechten – die onder druk staan in Polen – beschermd moeten worden, maar aangezien deze resolutie zich puur richt op de Commissieprocedure en de problemen met het justitieapparaat in Polen, zijn we van mening dat dit amendement niet thuishoort in deze resolutie. Om die reden hebben we ons onthouden met betrekking tot het betreffende amendement.

Control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje, la asistencia técnica y el tránsito de productos de doble uso (A8-0390/2017 - Klaus Buchner) NL  
 

De S&D-Fractie in het Europees Parlement heeft het voor elkaar gekregen dat de verkoop van goederen en technologie die zowel voor civiele als voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden – met name afluisterapparatuur – aan veel strengere eisen onderhevig is bij de verkoop aan derde landen. Voorkomen moet worden dat Europese producten misbruikt worden door autoritaire regimes en onderdeel zijn van mensenrechtenschendingen in andere landen.
Met dit wetsvoorstel is de bescherming van mensenrechten een cruciaal onderdeel van het Europese exportbeleid geworden, en daarom steunt de PvdA-delegatie dit voorstel met grote overtuiging.

Preguntas escritas 
Todo diputado puede formular un número determinado de preguntas con solicitud de respuesta escrita al presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 138 y anexo III del Reglamento interno

Declaraciones 

Declaración de intereses económicos 

Contacto