Jan HUITEMA
Jan HUITEMA

Grupo Renew Europe

Miembro

Países Bajos - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Países Bajos)

Fecha de nacimiento : , Makkinga

Inicio Jan HUITEMA

Miembro

ENVI
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
D-US
Delegación para las Relaciones con los Estados Unidos

Suplente

AGRI
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
D-BR
Delegación para las Relaciones conla República Federativa de Brasil

Últimas actividades

Diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (A9-0184/2023 - Lara Wolters) NL

24-04-2024
Explicaciones de voto por escrito

De VVD staat achter het doel om misstanden op het gebied van mensenrechten en schade aan het milieu aan te pakken. Bedrijven hebben hier ook een verantwoordelijkheid in.
Echter, de Europese richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven schiet door in de balans tussen verantwoordelijkheid en uitvoerbaarheid en creëert hiermee een disproportionele lastendruk op het bedrijfsleven. Daarnaast tast deze wetgeving het (internationale) concurrentievermogen van bedrijven, met name het mkb, zwaar aan. Hoewel het mkb niet onder het toepassingsgebied van de richtlijn valt, zal het indirect hard geraakt worden, bijvoorbeeld als toeleverancier van bedrijven die wél onder de richtlijn vallen.
Daarnaast heeft het vestigingsklimaat in Europa te lijden onder exponentiële stijgingen van energielasten als gevolg van de Russische oorlog in Oekraïne, lonkende financiële steun uit de VS en industriële overcapaciteit vanuit China. Bovendien ontbreekt volledige harmonisatie van de regelgeving, waardoor het gevaar bestaat op (verdere) versnippering van de interne markt. In tijden dat ons concurrentievermogen al zwaar onder druk staat, moet de EU zich daarom richten op lastenverlichting voor bedrijven in plaats van het verhogen van de regeldruk. Daarom heeft de VVD tegen de richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven gestemd.

Mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas digitales (A9-0301/2022 - Elisabetta Gualmini) NL

24-04-2024
Explicaciones de voto por escrito

De VVD heeft vandaag tegen de richtlijn platformwerk gestemd. Deze wetgeving biedt de Europese Commissie ruimte om zich vergaand te bemoeien met Nederlandse wetgeving op sociale zaken. Samenwerken op Europees niveau is gewenst en een meerwaarde bij grensoverschrijdende thema’s en uitdagingen, die niet nationaal of lokaal kunnen worden aangepakt. Volgens de VVD vallen sociale zaken en de inrichting van de arbeidsmarkt daar in beginsel niet onder.
Daarnaast is in de tekst opgenomen dat het wettelijk vermoeden “doeltreffend” moet worden toegepast. Dit is juridisch onduidelijk en geeft bovendien de Europese Commissie meer (ongewenste) zeggenschap dan voorheen om lidstaten aan te spreken op verhoudingen op de (nationale) arbeidsmarkt. Eveneens is met deze wetgeving te verwachten dat de Europese Commissie op langere termijn meer bevoegdheden naar zich zal toetrekken ten tijde van een herziening. Met deze richtlijn wordt dus de deur op een kier gezet voor meer Europese bevoegdheden op de inrichting van de Nederlandse arbeidsmarkt, iets waar de VVD geen voorstander van is.

Contacto

Bruxelles

Parlement européen
Bât. WILLY BRANDT
05M121
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M06102
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex