Tanja FAJON
Tanja FAJON
Eslovenia

Fecha de nacimiento : , Ljubljana

9ª legislatura Tanja FAJON

Grupos políticos

 • 02-07-2019 / 12-05-2022 : Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo - Miembro

Partidos nacionales

 • 02-07-2019 / 12-05-2022 : Socialni demokrati (Eslovenia)

Presidenta

 • 26-09-2019 / 12-05-2022 : Delegación en la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE-Serbia

Miembro de las comisiones

 • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegación en la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE-Serbia
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Comisión de Asuntos Exteriores
 • 26-09-2019 / 12-05-2022 : Conferencia de Presidentes de Delegación
 • 20-01-2022 / 12-05-2022 : Comisión de Asuntos Exteriores

Suplente

 • 08-07-2019 / 19-01-2022 : Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
 • 12-09-2019 / 12-05-2022 : Delegación en la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE
 • 10-02-2020 / 19-01-2022 : Subcomisión de Seguridad y Defensa
 • 20-01-2022 / 12-05-2022 : Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Principales actividades parlamentarias

Intervenciones en los debates en el Pleno

Intervenciones en el Pleno y declaraciones por escrito en relación con los debates en el Pleno. Artículo 204 y artículo 171, apartado 11, del Reglamento interno

Informes como ponente

En la comisión parlamentaria competente se designarán ponentes para elaborar informes sobre propuestas de carácter legislativo o presupuestario o sobre otros asuntos. Para elaborar sus informes, los ponentes podrán consultar con los expertos y las partes interesadas pertinentes. Son asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes alternativos. Una vez aprobados en comisión, los informes se examinan y se someten a votación en el Pleno. Artículo 55 del Reglamento interno

Propuestas de resolución

Las propuestas de resolución se presentan sobre asuntos de actualidad por iniciativa de una comisión, un grupo político o un 5 % de los diputados como mínimo, y se someten a votación en el Pleno. Artículos 132, 136, 139 y 144 del Reglamento interno

Preguntas orales

Preguntas con solicitud de respuesta oral seguida de debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 136 del Reglamento interno

Otras actividades parlamentarias

Explicaciones de voto por escrito

Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Iniciativa Ciudadana Europea «End the Cage Age» (Acabemos con las jaulas) (B9-0296/2021, B9-0302/2021) SL

10-06-2021

Ali veste, da je v tem trenutku v državah EU v kletkah zaprtih skoraj toliko živali, kolikor ima EU prebivalcev? Da so trpinčene zaradi pomanjkanja prostora, prisiljenega hranjenja in jim je onemogočeno naravno obnašanje?
Vsako leto:
je v kletkah vzgojenih 120 milijonov zajcev ter od 350 milijonov kokoši nesnic;
11 milijonov svinj povrže in doji mladičke v kletki;
40 milijonov gosi in rac v kletkah trpi prekomerno hranjenje zaradi izdelave paštet;
in še in še ...
A za kokoši, zajce, prašiče, gosi, race ... prihajajo boljši časi: v Evropskem parlamentu smo namreč odločno podprli državljansko pobudo, da se zapiranje živali v kletke prepove. Komisiji smo predlagali, da bi v EU do leta 2027 prekinili vzrejo živali v kletkah in postopke, ki škodujejo njihovemu zdravju.
Živali so čuteča bitja, ki imajo svoje pravice zapisane tudi v Pogodbi o EU, med drugim pravico do vzgoje, prilagojene njihovim potrebam in vedenju. Kletke so krute, staromodne in nepotrebne, povzročajo stres pri živalih, povečujejo tveganja za prenos bolezni in potrebo po preventivni rabi antibiotikov.
Če želimo vzpostaviti resnično organske in trajnostne pridelovalne in prehranjevalne sisteme, moramo radikalno spremeniti produkcijo in način prehranjevanja. Skrb za blaginjo živali je pri tem nujen korak. Zato: doba kletk naj se zaključi!

Declaración de la UE como una zona de libertad para las personas LGBTIQ (B9-0166/2021, B9-0167/2021) SL

11-03-2021

Glasovala sem za resolucijo, saj močno podpiram razglasitev Evropske unije kot svobodnega območja za osebe LGBTIQ.
Namesto napredka smo v Evropski uniji spet vse pogosteje priča krčenja pravic LGBTIQ oseb in njihovi sistematični diskriminaciji. Na žalost so manjšine vse prevečkrat zlorabljene za razpihovanje sovraštva, širjenje nestrpnosti in kot sredstvo političnega boja.
Spet smo na polju, kjer namesto o zaščiti manjšin večina odloča o njihovem zatiranju. Kjer demokraciji spet spodleti. Kot da se nismo iz zgodovine ničesar naučili.
Čas je, da resnično naredimo korak naprej. V Evropi ni prostora za nasilje, diskriminacijo, ustrahovanje in nestrpnost. Naredimo prostor za solidarnost, pravičnost in vzajemno spoštovanje, ne glede na to, kdo smo in koga ljubimo. Vsi smo enako rojeni v isti svet in vsi bi morali uživati enake in neodtujljive pravice in svoboščine. Skrajni čas je, da presežemo delitev na nas in vas. Ker nas različnost bogati.
V Evropi smo združeni v različnosti in zato močnejši. Pravice »mavričnih« oseb so človekove pravice. Boj proti neenakosti skupin je boj vseh nas, na vseh ravneh. Ker je ljubezen – ljubezen. Ker smo vsi ljudje. Združeni v različnosti!

Establecimiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (A9-0214/2020 - Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru) SL

09-02-2021

Z veliko mero upanja in pričakovanj sem danes glasovala za sprejetje dobrih 723 milijard evrov vrednega sklada za okrevanje in odpornost v Evropskem parlamentu – najpomembnejše strateško-razvojne, socialno pravične in zeleno-digitalne evropske družbene pogodbe naslednjih desetletij.
Sloveniji bo iz sklada na voljo do 5,2 milijarde evrov. Nujno potrebno okrevanje in obnova Evrope po pandemiji se tako lahko prične. Globoka ne samo gospodarska, ampak tudi socialna kriza, ki jo je povzročila pandemija koronavirusa, je razkrila, kako krhko je človeštvo in kako dolgoročno nevzdržen je naš način življenja.
A izzive, s katerimi smo soočeni, moramo obrniti v priložnosti in zgraditi Evropo, ki bo drugačna – moderna, zelena, digitalna, socialno pravična in prijazna vsem generacijam, trajnostno vzdržna in gospodarsko napredna. Mehanizem za obnovo in razvoj bo za doseganje teh ciljev ključen.
Najpomembnejše je zato doseči najširše družbeno-politično soglasje o tem, kako te evropske milijarde evrov porabiti pametno, v kaj in s kakšnim ciljem investirati. Pri tem načrtu namreč ne gre zgolj za nek seznam investicij in programov.
Načrt mora biti strateško oblikovan, vezan pa mora biti na ključne strukturne reforme. Te morajo nujno naslavljati medsebojno povezane prioritete, naslavljati pa morajo tako podnebne spremembe in doseganje ogljične nevtralnosti do leta 2050 kot tudi digitalno prenovo.

Preguntas escritas

Todo diputado puede formular un número determinado de preguntas con solicitud de respuesta escrita al presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 138 y anexo III del Reglamento interno

Propuestas de resolución individuales

De conformidad con el artículo 143 del Reglamento interno del Parlamento, todo diputado podrá presentar una propuesta de resolución sobre un asunto que entre en el ámbito de actividad de la Unión Europea. Dichas propuestas de resolución expresarán la posición de los diputados que las presenten. Las propuestas admisibles se remitirán a la comisión competente, que decidirá si da curso a la propuesta de resolución y, en caso afirmativo, qué procedimiento debe seguirse. Cuando una comisión haya decidido dar curso a una propuesta de resolución, se facilitará información más detallada en esta página, debajo de la resolución en cuestión. Artículo 143 del Reglamento interno.

Declaraciones

Todas las declaraciones que figuran a continuación han sido firmadas por el diputado, aunque la firma no sea visible en la copia en línea.

Reuniones

Prioritete SLO predsedovanja Svetu EU 2021- farmacevtska strategija EU in digitalizacija zdravstva

Fecha y lugar:
18-12-2020 Ljubljana (video povezava)
En su calidad de:
Miembro de las comisiones
Reunión relacionada con el procedimiento:
/
Reunión con:
Novartis