Niels FUGLSANG Niels FUGLSANG
Niels FUGLSANG

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

Liige

Taani - Socialdemokratiet (Taani)

Sünnikuupäev : , Kobenhavn

Algus Niels FUGLSANG

Liige

ITRE
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
D-CN
Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks

Asendusliige

ECON
Majandus- ja rahanduskomisjon
D-TR
Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis

Viimased tegevused

Uus mitmeaastane finantsraamistik, omavahendid ja majanduse taastamise kava DA

15-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

. – De danske socialdemokrater står fast på, at en kommende flerårig finansiel ramme og genopretningsplan skal være både grøn og retfærdig. Samtidig skal finansieringen også være realistisk og ansvarlig. En kommende FFR eller genopretningsplan må ikke betyde, at enkelte lande er nødt til at skære i fx egen velfærd, fordi de skal finansiere et højere EU-budget. Derudover mener vi ikke, at fælles europæisk gældshæftelse er vejen ud af den nuværende økonomiske tilbagegang.
De danske socialdemokrater stemte derfor imod beslutningsforslaget om den nye flerårige finansielle ramme, egne indtægter og genopretningsplanen, idet den både lægger op til en kraftig forhøjelse af det europæiske budget og indførelse af fælles europæiske obligationer. Det betyder imidlertid ikke, at forslaget er blottet for positive tiltag. I Socialdemokratiet støtter vi op om, at en kommende FFR og genopretningsplan skal prioritere den grønne omstilling og bygge på de traktatfæstede værdier. Samtidig ser vi positivt på idéen om en europæisk finansskat. Disse delelementer vil vi arbejde for bliver virkeliggjort i det endelige budget og i den endelige genopretningsplan.

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Parlament (A9-0021/2020 - Maria Grapini) DA

14-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter større kontrol med og revision af tillægget til generelle udgifter til kontorhold, som ofte kaldes blyantspenge. Vi glæder os over, at Parlamentet de sidste par år har vedtaget skærpede regler og mere kontrol, men mener ikke, at vi er i mål endnu. Det er afgørende, at der er klare, ens og kontrollerbare regler, som ikke efterlader rum for forskellige fortolkninger på tværs af lande og politiske grupper. Kontrollen skal udføres af fagprofessionelle og eventuel fejlbrug af midlerne skal sanktioneres. Vi støtter ethvert konstruktivt og realistisk forslag, der kan bidrage til dette, men er bevidste om, at det er Præsidiet, der udformer reglerne, hvorfor vi ikke på forhånd kan lægge os fast på en bestemt model.
Vi mener, Parlamentet kun bør have ét hjemsted. Dette vurderes at kunne generere årlige besparelse på mere end 114 mio. EUR og reducere Parlamentets CO2-udledninger med 11-19.000 tons. Med velvilje fra alle medlemslande vil dette kunne opnås uden en traktatændring.
Vi mener, at Parlamentet skal sikre ordentlige arbejdsvilkår for alle dets ansatte og beklager de kedelige rapporter om forringelser for servicemedarbejdere, der er ansat via kontrahenter og underkontrahenter; vi opfordrer derfor til en udredning af forholdene for dette personale.

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufond (A9-0057/2020 - Michèle Rivasi) DA

14-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet mener, at Den Europæiske Union naturligvis har en forpligtelse til at sikre, at Den Europæiske Udviklingsfond ikke igangsætter projekter, der risikerer at involvere tvangsarbejde.
Vi er derfor opmærksomme på den sag, der netop er rejst af Foundation Human Rights for Eritreans omkring et støttet udviklingsprojekt i Eritrea med formodet brug af tvangsarbejde.
Den omtalte sag omhandler et byggeprojekt igangsat i 2019, hvori denne decharge omhandler det økonomiske regnskab for 2018. Vi ser med alvor på den verserende sag og følger den med henblik på fremtidige decharges.

Niels FUGLSANG
Niels FUGLSANG

Saidil EP NEWSHUB

RT @lukaslausen: Strong and clear message from @NielsFuglsang at @EUFORES_EU webinar this afternoon: “Key that energy efficiency is prioritised more in the EU recovery. The more efficient our Energy use is, the easier we can decarbonize society.” #dkgreen https://t.co/Fg682oyL42 

Det var noget af det samme som Alternativet (som jeg ellers har sympati for) efter min mening gik galt med. Alle skulle være enige og søde. I politik må man godt være uenige og bølgerne må gerne gå højt. Befolkningen skal kunne se uenigheden og dilemmaerne som bor i dem selv.

Der her er en misforståelse af hvad politik er. Politik handler om forskellige ideologier (visioner for samfundet) der konkurrerer. Hvis man ikke har en statsminister men en “erfaren leder udefra” hvordan ved befolkningen så hvad og hvem de stemmer på? https://t.co/Oc5PML5zAq 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg