Terry REINTKE : Üheksas koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 02-07-2019 ... : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad 

  • 02-07-2019 ... : Bündnis 90/Die Grünen (Saksamaa)

Liikmed 

  • 02-07-2019 ... : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • 02-07-2019 ... : Delegatsioon ELi–Serbia parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees

Asendusliige 

  • 02-07-2019 ... : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
  • 02-07-2019 ... : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
  • 02-07-2019 ... : Delegatsioon ELi–Montenegro parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees

Kontakt