Amelia
ANDERSDOTTER

Parlamendiliikmete küsimused - Seitsmes ametiaeg Amelia ANDERSDOTTER

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Unified Patent Court EN

03-10-2013 E-011256/2013 Komisjon