Amelia
ANDERSDOTTER

Täiskogu aruteludes osalemine - Seitsmes ametiaeg Amelia ANDERSDOTTER

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu) EN

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(3-239-000)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu) EN

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(3-241-000)

Üleeuroopalised telekommunikatsioonivõrgud (arutelu) EN

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(2-823-000)

Tarbijakaitseprogramm 2014–2020 (arutelu) EN

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(2-093-000)

Avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamine (arutelu) EN

13-06-2013 P7_CRE-REV(2013)06-13(4-033-000)

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) (arutelu) SV

15-04-2013 P7_CRE-REV(2013)04-15(1-189-000)

Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 150) SV

11-03-2013 P7_CRE-REV(2013)03-11(1-233-000)