Tonino PICULA Tonino PICULA
Tonino PICULA

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

Liige

Horvaatia - Socijaldemokratska partija Hrvatske (Horvaatia)

Sünnikuupäev : , Mali Lošinj

Variraportöörina esitatud arvamus Tonino PICULA

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ELi piirkondade demograafiliste trendide muutmise kohta ühtekuuluvuspoliitika vahendite abil

07-12-2020 AGRI_AD(2020)657414 PE657.414v02-00 AGRI
Mazaly AGUILAR

ARVAMUS Euroopa andmestrateegia kohta

20-10-2020 AGRI_AD(2020)652570 PE652.570v02-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

ARVAMUS Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta

07-10-2019 REGI_AD(2019)639988 PE639.988v02-00 REGI
Younous OMARJEE

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg