Eric
ANDRIEU

Täiskogu aruteludes osalemine - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Eric ANDRIEU

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Tööplaan FR

03-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-03(1-032-0000)

Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine (arutelu) FR

27-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-27(3-276-0000)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu) FR

26-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-26(2-439-0000)

Pestitsiidide säästev kasutamine (arutelu) FR

12-02-2019 P8_CRE-REV(2019)02-12(2-048-0000)

Suured kiskjad (arutelu) FR

11-02-2019 P8_CRE-REV(2019)02-11(1-223-0000)

Rumeenia eesistumise tegevuskava tutvustamine (arutelu) FR

15-01-2019 P8_CRE-REV(2019)01-15(2-362-0000)

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus (arutelu) FR

14-01-2019 P8_CRE-REV(2019)01-14(1-064-0000)

Püsivad orgaanilised saasteained (arutelu) FR

14-11-2018 P8_CRE-REV(2018)11-14(3-487-0000)

Komisjoni 2019. aasta tööprogramm (arutelu) FR

23-10-2018 P8_CRE-REV(2018)10-23(2-352-0000)

Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel FR

22-10-2018 P8_CRE-REV(2018)10-22(1-288-0000)

Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel FR

01-10-2018 P8_CRE-REV(2018)10-01(1-211-0000)

Taimekaitsevahendite määruse rakendamine (arutelu) FR

13-09-2018 P8_CRE-REV(2018)09-13(4-020-0000)

Kahetise kvaliteediga tooted ühtsel turul (arutelu) FR

13-09-2018 P8_CRE-REV(2018)09-13(4-058-0000)