Michèle
ALLIOT-MARIE

Kirjalikult vastatavad küsimused - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Michèle ALLIOT-MARIE

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa