Luděk NIEDERMAYER Luděk NIEDERMAYER
Luděk NIEDERMAYER

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Tšehhi - TOP 09 a Starostové (Tšehhi)

Sünnikuupäev : , Brno

Algus Luděk NIEDERMAYER

Aseesimees

ECON
Majandus- ja rahanduskomisjon

Liige

D-US
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Asendusliige

ITRE
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
TRAN
Transpordi- ja turismikomisjon
D-BY
Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks
DKOR
Delegatsioon Korea poolsaare riikidega suhtlemiseks

Viimased tegevused

Makromajandusliku finantsabi andmine laienemis- ja naabruspoliitika partneritele COVID-19 pandeemia kriisi kontekstis CS

15-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Podpořil jsem postoj EP v 1. čtení, protože jsem přesvědčen, že i naše partnerské země v evropském sousedství se v současnosti potýkají se špatnou a rychle se zhoršující platební bilancí a fiskální situací, přičemž jejich ekonomika směřuje do recese. Je proto dán pádný důvod pro to, aby se Unie rychle a rozhodně zasadila o podporu těchto ekonomik. Toto rozhodnutí se proto vztahuje na deset partnerských zemí: Albánskou republiku, Bosnu a Hercegovinu, Kosovo, Černou Horu a Republiku Severní Makedonie v regionu, který usiluje o rozšíření, dále Gruzii, Moldavskou republiku a Ukrajinu ve východním sousedství a Jordánsko a Tunisko v jižním sousedství. Naléhavost pomoci souvisí s bezprostřední potřebou finančních prostředků na straně partnerských zemí, a to nad rámec těch, které budou poskytnuty prostřednictvím jiných nástrojů Unie a mezinárodních finančních institucí, členských států a jiných bilaterálních dárců. Toto je nezbytné pro to, aby příslušné orgány v partnerských zemích mohly v krátkodobém horizontu zavést opatření pro boj s hospodářskými důsledky pandemie COVID-19.

Ajutised meetmed seoses lennuteenuste osutamisega CS

15-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Podpořil jsem postoj EP v 1. čtení, jehož cílem je pomoci těžce zkoušeným leteckým přepravcům. Letečtí dopravci Unie, kteří byli před pandemií COVID-19 finančně zdraví, totiž čelí potížím s likviditou, které by mohly vést k pozastavení nebo zrušení jejich provozní licence nebo k jejímu nahrazení dočasnou licencí, aniž by k tomu byl strukturální hospodářský důvod. Vydání dočasné licence podle čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 by mohlo trhu vyslat negativní signál o životaschopnosti leteckého dopravce, což by pak dále zhoršilo jakékoli, jinak dočasné, finanční potíže. Je tedy vhodné, aby provozní licence takových leteckých dopravců nebyly na základě posouzení provedeného v období od 1. března 2020 do 31. prosince 2020 pozastaveny ani zrušeny za předpokladu, že není ohrožena bezpečnost a existuje reálný výhled na uspokojivou finanční rekonstrukci během dvanácti měsíců.

Luděk NIEDERMAYER
Luděk NIEDERMAYER

Saidil EP NEWSHUB

Je pozoruhodné, jak silné reakce mezi "motoristickými experty" vyvolalo rozhodnutí automobilky Volvo omezovat u svých nových modelů rychlost na 180 kilometrů za hodinu. Mně osobně by tato politika neodradila, přesně naopak. Nebo je podle vás 180 málo?

Vidí to někdo podobně? https://t.co/JOlzGvhPNN 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg