Luděk NIEDERMAYER
Luděk NIEDERMAYER

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Tšehhi - TOP 09 a Starostové (Tšehhi)

Sünnikuupäev : , Brno

Algus Luděk NIEDERMAYER

Aseesimees

ECON
Majandus- ja rahanduskomisjon

Liige

FISC
Maksuküsimuste allkomisjon
D-US
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Asendusliige

ITRE
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
TRAN
Transpordi- ja turismikomisjon
D-BY
Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks
DKOR
Delegatsioon Korea poolsaare riikidega suhtlemiseks

Viimased tegevused

Ukraina-vastaste agressioonikuritegude erikohtu loomine (RC-B9-0063/2023, B9-0063/2023, B9-0064/2023, B9-0068/2023, B9-0069/2023, B9-0072/2023) CS

19-01-2023
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Podpořil jsem toto usnesení, které vyzývá EU a členské státy, aby v úzké spolupráci s Ukrajinou a mezinárodním společenstvím, nejlépe prostřednictvím OSN, usilovaly o vytvoření zvláštního mezinárodního tribunálu, který by stíhal zločin agrese vůči Ukrajině páchaný politickým a vojenským vedením Ruské federace a jejích spojenců a aby v této záležitosti nalezly právně podložený společný postup. Domnívám se, že zřízení takového tribunálu by zaplnilo velkou mezeru ve stávajícím institucionálním uspořádání mezinárodní trestní justice a mělo by být založeno na standardech a zásadách, které se vztahují na Mezinárodní trestní soud, jak stanoví Římský statut.

ELi reageering meeleavaldustele ja hukkamistele Iraanis (RC-B9-0066/2023, B9-0062/2023, B9-0066/2023, B9-0067/2023, B9-0070/2023, B9-0079/2023, B9-0080/2023) CS

19-01-2023
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Podpořil jsem toto usnesení, které vyzývá mezinárodní společenství a EU a její členské státy, aby využily veškeré kontakty s orgány Islámské republiky k požadování okamžitého ukončení poprav demonstrantů a násilného potlačování protestů a bezpodmínečné propuštění všech osob zatčených za uplatňování práva na svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování. Je třeba vyzývat íránský režim, aby umožnil mezinárodní nestranné a efektivní vyšetření porušování lidských práv, které by vedl nezávislý příslušný orgán ve spolupráci s mezinárodními organizacemi, např. pokud jde o zabití Žiny Mahsy Amíniové, zabití stovek demonstrantů, mučení svévolně zadržených osob a špatné zacházení s nimi.

Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli 2021. aasta aruanne (A9-0294/2022 - Angelika Winzig) CS

19-01-2023
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Podpořil jsem tuto zprávu, která vyjadřuje znepokojení nad tím, že současné vysoké ceny energie vážně ovlivňují konkurenceschopnost evropských malých a středních podniků a vyzývá EIB, aby posoudila, zda je současná úroveň podpory malých a středních podniků dostatečná v souvislosti s vysokými cenami energie a rostoucími náklady na suroviny, a aby informovala Parlament o tom, jak hodlá přizpůsobit svá opatření k řešení těchto nových výzev. EIB by měla více přispět k zajištění spravedlivého a transparentního zeměpisného rozložení projektů a investic se zaměřením na méně rozvinuté regiony, zejména v oblasti inovací, digitalizace a infrastruktury, s cílem podpořit inkluzivní růst a hospodářskou, sociální a územní konvergenci a soudržnost.

Luděk NIEDERMAYER
Luděk NIEDERMAYER

Saidil EP NEWSHUB

@jk37796032 Škoda, že jste si to nepřečetl. Vysvětleno v dalších reakcích - není to akce, ale reakce. Ve vašem slovníku je tedy RVHP vlastně USA. Trochu paradox

@Milanlek2 Jinak ale plný souhlas, že dotovat auta nebo fve pro bohaté není dobrý nápad. Proto myslím ve většině zemí se podporuji dnes již jen méně drahé BEV. Na stranu druhou, každá Fve je de facto užitečná nejen proto majitele ale i pro společnost. Ale osobně bych tez dotace víc cilil..

@Milanlek2 Diky Pokud máte třeba lepší nápad, jak emise snížit jinak, než docela trzne fungujícím ets (který se v nemale části světa používá) tak sem s ním. Diky

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07F265
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08058
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex