Tomáš ZDECHOVSKÝ Tomáš ZDECHOVSKÝ
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Tšehhi - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (Tšehhi)

Sünnikuupäev : , Havlíčkův Brod

Algus Tomáš ZDECHOVSKÝ

Aseesimees

EMPL
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Liige

CONT
Eelarvekontrollikomisjon
D-JP
Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks
DSAS
Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks

Asendusliige

LIBE
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Viimased tegevused

Makromajandusliku finantsabi andmine laienemis- ja naabruspoliitika partneritele COVID-19 pandeemia kriisi kontekstis CS

15-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Koronavirová krize samozřejmě dopadá nejen na členské státy EU, ale také na partnerské země zapojené do Evropské politiky sousedství a rozšíření. Vzhledem k nastavení hospodářství některých těchto zemí mohou být ekonomické dopady pandemie mnohem silnější než v členských státech Unie. Podle mého názoru může pomoc Evropské unie formou střednědobých úvěrů zmírnit dopady krize v partnerských zemích procesu rozšíření a Evropského politiky sousedství, a proto tento návrh podporuji.

Ajutised meetmed seoses lennuteenuste osutamisega CS

15-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Současná koronavirová krize má dalekosáhlý dopad na odvětví letectví, které má pro Evropskou unii strategický význam a významně přispívá k hospodářství a zaměstnanosti v Unii. Krize v tomto odvětví způsobená COVID-19 může mít mnohem hlubší důsledky nejen pro hospodářství EU, ale také obchod, celkovou propojenost států a finanční dosažitelnost. Na základě uvedených důvodů jasně podporuji návrh nařízení, které dočasně upravuje řadu ustanovení stávajících právních předpisů týkajících se letectví, aby Komise a vnitrostátní úřady mohly snadněji řešit řadu negativních důsledků pandemie COVID-19 a zmírňovat její dopady na odvětví letectví po dobu trvání krize.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg