Csaba MOLNÁR Csaba MOLNÁR
Csaba MOLNÁR

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

Liige

Ungari - Demokratikus Koalíció (Ungari)

Sünnikuupäev : , Csorna

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta Csaba MOLNÁR

Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (A9-0187/2020 - József Szájer) HU

17-12-2020

A Bizottság javaslatot tett a Parlamentnek és a Tanácsnak annak érdekében, hogy a komitológiai eljárás során a Tanács döntéshozatali felelősségének körét növelje, mellyel nagyobb szerepet juttatna a tagállamok számára. Ez a változás érzékeny szakpolitikai területeket érintene úgy, mint a környezetvédelem, az egészségügy vagy az élelmiszer-biztonság. Tekintettel arra, hogy európai parlamenti képviselőként elsődleges célom az európai integráció tovább mélyítése, egy jövőbeni Európai Egyesült Államok létrehozása, ahol a döntéshozatal közösségi szinten, elsődlegesen az uniós intézmények felelőssége lenne; szavazatommal nem támogattam ezt a javaslatot.

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 (B9-0411/2020) HU

17-12-2020

A Bizottság végrehajtási határozattervezetet dolgozott ki a géntechnológiával módosított MON 87751 x MON 87701 x MON 87708 x MON 89788 szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezésére. A döntésről az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) kedvező véleményt adott, ám a tagállamok illetékes hatóságai a három hónapos konzultációs időszak alatt számos kritikai észrevételt nyújtottak be, ugyanis ez a fajta toleráns a glifozát tartalmú gyomirtókra, továbbá rovarölő hatású fehérjéket termel (Bt-fehérjék). Az ilyen növény termesztése magasabb gyomirtó-használathoz, így magasabb maradványszintekhez vezet, márpedig a glifozát-maradvány, illetve a glifozát metabolitjainak egészségügyi hatását nem vizsgálták, a glifozát rákkeltő hatását továbbra sem zárták ki, a Bt fehérjék pedig káros hatással lehetnek az immunrendszerre.
A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság ezért jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament állapítsa meg: a bizottsági végrehajtási határozat tervezete túllépi az 1829/2003/EK rendeletben meghatározott végrehajtási hatásköröket, ezért szólítsa föl a Bizottságot a tervezet visszavonására, továbbá arra, hogy ne engedélyezzen gyomirtó-toleráns fajokat addig, amíg megfelelő kockázatelemzések nem készülnek.
A tervezet elfogadását támogattam.

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: Geneetiliselt muundatud mais MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 ning geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks või kolm MON 87427, MON 89034, MIR162 ja MON 87411 transformatsioonidest (B9-0413/2020) HU

17-12-2020

A Bizottság végrehajtási határozattervezetet dolgozott ki a címben jelzett kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő engedélyezéséről. A döntésről az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) kedvező véleményt adott, ám a tagállamok illetékes hatóságai számos kritikai észrevételt nyújtottak be, ugyanis ez a fajta toleráns a glifozát tartalmú gyomirtókra, továbbá rovarölő hatású fehérjéket termel (Bt-fehérjék). Az ilyen növény termesztése magasabb gyomirtó-használathoz, így magasabb maradványszintekhez vezet, márpedig a glifozát-maradvány, illetve a glifozát metabolitjainak egészségügyi hatását nem vizsgálták, a glifozát rákkeltő hatását továbbra sem zárták ki, a Bt fehérjék pedig káros hatással lehetnek az immunrendszerre.
A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság ezért jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament állapítsa meg: a bizottsági végrehajtási határozat tervezete túllépi az 1829/2003/EK rendeletben meghatározott végrehajtási hatásköröket, ezért szólítsa föl a Bizottságot a tervezet visszavonására, továbbá arra, hogy ne engedélyezzen gyomirtó-toleráns fajokat addig, amíg megfelelő kockázatelemzések nem készülnek.
A tervezetet megszavaztam.

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: Geneetiliselt muundatud mais MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) (B9-0414/2020) HU

17-12-2020

A Bizottság végrehajtási határozattervezetet dolgozott ki a géntechnológiával módosított MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezésének megújítására. A döntésről az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) kedvező véleményt adott, ám a tagállamok illetékes hatóságai a három hónapos konzultációs időszak alatt számos kritikai észrevételt nyújtottak be; eszerint nem zárható ki az allergénhatású aktivitásnak az e kukoricában jelen lévő mCry3A-fehérje miatti fokozódása, a kukoricanövény természetes módon termel proteinázgátlókat (PI), amelyek bizonyítottan lassítják a Bt-toxinok lebomlását, számos tanulmány utal a PI- és a Bt-toxinok kombinációjának a nem célzott rovarokra gyakorolt hatásaira,
a Bt fehérjék pedig káros hatással lehetnek az immunrendszerre.
A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság ezért jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament állapítsa meg: a bizottsági végrehajtási határozat tervezete túllépi az 1829/2003/EK rendeletben meghatározott végrehajtási hatásköröket, ezért szólítsa föl a Bizottságot a tervezet visszavonására, továbbá arra, hogy ne engedélyezzen gyomirtó-toleráns fajokat addig, amíg megfelelő kockázatelemzések nem készülnek. A tervezet elfogadását támogattam.

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: Geneetiliselt muundatud mais MON 88017 (MON-88Ø17-3) (B9-0415/2020) HU

17-12-2020

A Bizottság végrehajtási határozattervezetet dolgozott ki a géntechnológiával módosított MON 88017 (MON-88Ø17-3) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezésének megújítására. A döntésről az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) kedvező véleményt adott, ám a tagállamok illetékes hatóságai a három hónapos konzultációs időszak alatt számos kritikai észrevételt nyújtottak be; eszerint nem zárható ki az allergénhatású aktivitásnak az e kukoricában jelen lévő mCry3A-fehérje miatti fokozódása, a géntechnológiával módosított kukorica termése nagyobb mértékben lesz kitéve glifozátnak, márpedig a glifozát rákkeltő hatását továbbra sem zárták ki, a kukoricanövény természetes módon termel proteinázgátlókat (PI), amelyek lassítják a Bt-toxinok lebomlását, számos tanulmány utal a PI- és a Bt-toxinok kombinációjának a nem célzott rovarokra gyakorolt hatásaira, a Bt fehérjék pedig káros hatással lehetnek az immunrendszerre.
A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament állapítsa meg: a bizottsági végrehajtási határozat tervezete túllépi az 1829/2003/EK rendeletben meghatározott végrehajtási hatásköröket, ezért szólítsa föl a Bizottságot a tervezet visszavonására, továbbá arra, hogy ne engedélyezzen gyomirtó-toleráns fajokat addig, amíg megfelelő kockázatelemzések nem készülnek. A tervezet elfogadását támogattam.

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: Geneetiliselt muundatud mais MON 89034 (MON-89Ø34-3) (B9-0416/2020) HU

17-12-2020

A Bizottság végrehajtási határozattervezetet dolgozott ki a géntechnológiával módosított MON 89034 (MON-89Ø34-3) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezésének megújítására. A döntésről az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) kedvező véleményt adott, ám a tagállamok illetékes hatóságai a konzultációs időszak alatt számos kritikai észrevételt nyújtottak be; eszerint ez a kukorica a Lepidoptera rendbe tartozó egyes kártevőkkel szembeni védelem érdekében Cry1A.105 és Cry2Ab2 szintetikus rovarölő fehérjéket (más néven Bt toxinokat) állít elő, a két toxin együttes hatását nem vizsgálták; nem zárható ki az allergénhatású aktivitásnak az e kukoricában jelen lévő Cry1A.105 és Cry2Ab2 fehérjék miatt bekövetkező növekedése, a kukoricanövény természetes módon termel proteinázgátlókat (PI), amelyek lassítják a Bt-toxinok lebomlását, számos tanulmány utal a PI- és a Bt-toxinok kombinációjának a nem célzott rovarokra gyakorolt hatásaira, a Bt fehérjék pedig káros hatással lehetnek az immunrendszerre.
A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament állapítsa meg: a bizottsági végrehajtási határozat tervezete túllépi az 1829/2003/EK rendeletben meghatározott végrehajtási hatásköröket, ezért szólítsa föl a Bizottságot a tervezet visszavonására. A tervezet elfogadását támogattam.

Euroopa kodanikualgatus „Minority SafePack“ (B9-0403/2020, B9-0405/2020) HU

17-12-2020

A tárgyban az ECR képviselőcsoport önálló, a PPE, az S&D, a Renew, a Verts/ALE és a GUE/NGL képviselőcsoportok közös indítványt nyújtottak be. A közös indítvány leszögezi, hogy az EU polgárainak körülbelül 8%-a nemzeti kisebbségekhez tartozik, és körülbelül 10%-a regionális vagy kisebbségi nyelvet beszél.
A nemzeti és nyelvi kisebbségek támogatására irányuló Minority SafePack európai polgári kezdeményezésre 2017. április 3. és 2018. április 3. között az EU-ban 1 123 422 igazolt aláírást gyűjtöttek, a nemzeti minimumszámot pedig 11 tagállamban teljesítették, ezzel az egyike lett az eddigi összesen hat sikeres európai polgári kezdeményezésnek. Az indítvány felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozza ki a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak védelmére vonatkozó uniós minimumszabályok közös keretét, amely mélyen beágyazódik a demokráciát, a jogállamiságot és az alapvető jogokat az egész EU-ban garantáló jogi keretbe, a tagállamokat pedig, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a kisebbségekhez tartozó személyek jogai teljes körű tiszteletben tartásának biztosítására. Támogatásáról biztosítja a polgári kezdeményezést, rámutat, hogy az a Bizottság által nyilvántartásba vett kilenc területre vonatkozóan jogalkotási javaslatokat kér és felszólítja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően lépjen fel, és tegyen javaslatot jogi aktusokra.
Az indítvány elfogadását támogattam.

Tugev sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute jaoks (A9-0233/2020 - Dennis Radtke, Agnes Jongerius) HU

17-12-2020

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentése áttekinti az európai munkaerőpiac, régiók, ágazatok és munkavállalók előtt álló legfontosabb kihívásokat az elkövetkező tíz évben, és javaslatot tesz a legfontosabb intézkedésekre. Ilyen kihívások: a munkavállalók tisztességes megélhetése és a tisztességes minimálbér biztosítása, az ifjúsági munkanélküliség folyamatos növekedésének megállítása, az alacsonyan képzett munkavállalók segítése az egész életen át tartó tanulás előnyeinek kihasználásában, az egyenlő munkáért járó egyenlő díjazás elvének biztosítása, a nemek közötti szakadékok áthidalása, a megfizethető lakhatás, a fogyatékossággal élő személyek társadalmi befogadása és a munkaerőpiachoz való hozzáférése, az egészségügyi infrastruktúra korszerűsítése és az ahhoz való megfizethető hozzáférés, a betegségek és legfőképpen a rák elleni küzdelem.
A méltányos átállás zöldebb és digitálisabb gazdaságra való átállást jelent. A méltányos átállás biztosítása érdekében rendkívül fontos, hogy a szociális szempontok érvényesüljenek a soron következő döntéshozatalban. Csak akkor tudjuk biztosítani, hogy senki se maradjon le, ha befektetünk a humán tőkébe, és megfelelő védelmet biztosítunk minden munkavállaló számára. A méltányos átállás megvalósítása közvetlenül kapcsolódik a szociális jogok európai pillérének és 20 alapelvének végrehajtásához. Kéri, ezért, hogy a jövő évi portói szociális csúcstalálkozón fogadjanak el egy alapvető szociális menetrendet („Portói menetrend”).
A tervezet elfogadását támogattam.

Äriühingu kestlik üldjuhtimine (A9-0240/2020 - Pascal Durand) HU

17-12-2020

A Jogi Bizottság állásfoglalásra irányuló indítványa szerint vállalati kontextusban a fenntarthatósági megközelítés azt jelenti, hogy megfelelően figyelembe veszik a vállalat különböző érdekelt feleinek érdekeit, beleértve az általános társadalmi és környezetvédelmi aggályokat is. Leszögezi, hogy a jelenlegi nemzetközi szabályozásban meg mindig csak olyan puha jogi eszközökkel lehet fellepni az társadalmi es környezetvédelmi problémák ellen, mint az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó 2011. évi ENSZ-irányelvek, az OECD multinacionális vállalatokra vonatkozó iránymutatásai és az ILO multinacionális vállalatokra és szociálpolitikára vonatkozó elvekről szóló háromoldalú nyilatkozata.
A javaslat orvosolni kívánja a nem pénzügyi információk közzétételéről szóló irányelv hiányosságait annak érdekében, hogy az elszámoltathatósághoz szükséges átláthatóság biztosítva legyen. A Bizottság 2021 első negyedévében a nem pénzügyi információk közzétételéről szóló irányelv felülvizsgálatát javasolja majd. A jelentés ezzel kapcsolatban a következő célokat tartja fontosnak szem előtt tartani: fogalommeghatározások felülvizsgálata, az irányelv hatáskörének bővítése, összehasonlítható közzététel biztosítása, következetes európai megközelítés, végrehajtandó konkrét kötelezettségek kijelölése, új keret létrehozása, ami meghatározza a vállalatok vezetőtestületeinek kötelezettségeit a fenntarthatóság tekintetében.
Az indítvány elfogadását támogattam.

Nõukogu soovitus jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetava kutsehariduse ja -õppe kohta (B9-0400/2020) HU

17-12-2020

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság a fenntartható versenyképességet, társadalmi méltányosságot és rezilienciát célzó szakképzésről szóló tanácsi ajánlással kapcsolatban indítványoz állásfoglalást. A szakképzésre olyan alapvető eszközként kell tekinteni, amely előmozdítja az integrációt és a befogadást, hozzájárul a versenyképességhez és a társadalmi kohézióhoz. Fokozni kell ezért a humán tőkébe és a készségekbe irányuló beruházásokat. A szakképzés továbbá alapvető szerepet játszik a méltányos átállásra összpontosító és a folyamatosan változó munkaerőpiacon. A szakképzési politikáknak egyrészt megfelelő alapkészségekkel és kulcskompetenciákkal kell felvértezniük az egyéneket, hogy alkalmazkodni tudjanak a jelenlegi és a jövőbeli társadalmi-gazdasági és munkaerőpiaci fejleményekhez, valamint a digitális és zöld átállás, a demográfiai változás és más makrotendenciák jelentette lehetőségekhez és kihívásokhoz, másrészt hozzá kell járulniuk az európai zöld megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez.
Fölhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy az érdekelt felekkel együttműködve alkossák meg egy szakképzéssel foglalkozó online uniós platform koncepcióját, továbbá elemezzék a Covid19-világjárvány kapcsán a szakképzésben felmerült kihívások és az általa a szakképzésre gyakorolt hatások témakörében a Bizottság által 2020 márciusa és májusa között lebonyolított felmérés keretében a szakképzésben érdekelt felek által megfogalmazott kéréseket, és ezekkel kapcsolatban gondoskodjanak támogatásról és megoldásokról.
Az indítvány elfogadását támogattam.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg