Miapetra KUMPULA-NATRI
Miapetra KUMPULA-NATRI

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

Liige

Soome - Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti (Soome)

Sünnikuupäev : , Vaasa

Algus Miapetra KUMPULA-NATRI

Aseesimees

D-US
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Liige

ITRE
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Asendusliige

INTA
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
AFCO
Põhiseaduskomisjon
D-JP
Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks

Viimased tegevused

Andmemäärus (arutelu) EN

14-03-2023 P9_CRE-PROV(2023)03-14(2-030-0000)
Täiskogu aruteludes osalemine

Hoonete energiatõhusus (uuesti sõnastatud) (C9-0469/2021) FI

14-03-2023
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Äänestin Euroopan parlamentin mietinnön puolesta rakennusten energiatehokkuusdirektiivin neuvottelukannaksi instituutioiden välisiin trilogi-neuvotteluihin. Direktiivin tavoitteet ovat erittäin tärkeitä, sillä EU:ssa rakennusten osuus energiankulutuksesta on 40 % ja kasvihuonepäästöistä 36 %. Suomessa vastaava luku on noin 30 %. Vihreän siirtymän toteuttamisen kannalta on siis tärkeää viedä rakennusalaa kohti ilmastoneutraaliutta. Näin pidämme huolta siitäkin, etteivät ihmiset jää energiasyöppöihin koteihin kiinni.
Energianhinnan ollessa ennätyksellisen korkealla ja hintojen volatiliteetin jatkuessa on helppo huomata, että energiatehokkuuteen panostaminen on panostamista huoltovarmuuteen, kustannusten ennakoitavuuteen ja energiaomavaraisuuteen. Direktiivin tavoite vastaa siis suomalaisillekin ajankohtaisiin haasteisiin kuten ilmastonmuutokseen ja energiakriisiin.
Nyt hyväksytty kanta ei ole täydellinen, mutta siinä on hyviä parannuksia komission ehdotukseen nähden. Yksi näistä on puhtaan kaukolämmön lisääminen päästöttömien rakennusten kriteereihin, sillä komission esityksessä vain paikanpäällä tuotettu puhdas energia olisi laskettu lain piiriin. Lisäksi seuraamusten asettamisen velvoite jäsenmaille remonttisuunnitelmien kylkeen olisi liian raju toimi. On hyvä, että tämä poistettiin ja neuvotteluista siitä on pidettävä kiinni.
On myös otettava huomioon, että tänään päätetty teksti on vasta parlamentin neuvottelukanta EU:n instituutioiden välisiin neuvotteluihin, mistä syystä lain lopullinen muotoilu muuttunee vielä huomattavastikin. Yksittäisiä asunnon omistajia ei voida pakottaa remontteihin, joihin heillä ei ole varaa. Direktiivi velvoittaa jäsenmaita myös riittäviin tukitoimiin ja remonttien kustannustehokkuuden edistämiseen rakennusten suunnitelmissaan energiatehokkuuden parantamiseen.

Miapetra KUMPULA-NATRI
Miapetra KUMPULA-NATRI

Saidil EP NEWSHUB

RT @SDPhelsinki: Sanna Marinia voi äänestää kansanedustajaksi Pirkanmaalla. Pääministeriksi häntä voi äänestää jokaisessa vaalipiirissä - myös Helsingissä! SDP tarjoaa äänestäjille kasvun, hyvinvoinnin ja turvallisen tulevaisuuden, jossa jokaisesta pidetään huolta ❤️ https://t.co/Cp8bVfnjE0  https://t.co/LjA6Pqr06P 

@Romakka @VilleKopra Miten yllättynyt tai … pitää olla, ettei näe heti, että joku virus tais jättää ihmisiä työtuntien ulkopuolelle 2020-22… ja nyt nousee. Onneksi hoidettiin fiksusti ilman irtisanomisia. Kiitos hallitus ja yritykset. Mistä muusta johtuu?

@samtheben Tuossa se on vaatimattomasti ☺️ kiitos vinkistä. Ehkäpä laitan profiilikuvaankin https://t.co/pYgfhym7wV 

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
12G318
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T05050
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex