Alfred SANT Alfred SANT
Alfred SANT

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

Liige

Malta - Partit Laburista (Malta)

Sünnikuupäev : , Sliema

Kirjalikult vastatavad küsimused (koos vastustega) Alfred SANT

Kirjalikult vastatavad küsimused

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Freelance interpreters EN

10-06-2020 E-003460/2020 Komisjon

The EU disability card EN

20-02-2020 E-001053/2020 Komisjon

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg