Maria GRAPINI Maria GRAPINI
Maria GRAPINI

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

Liige

Rumeenia - Partidul Puterii Umaniste (Rumeenia)

Sünnikuupäev : , Berești - Galați

Variraportöörina esitatud arvamus Maria GRAPINI

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS aruande kohta, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019

03-06-2020 AFCO_AD(2020)647015 PE647.015v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

ARVAMUS Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

22-01-2020 TRAN_AD(2020)643066 PE643.066v02-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

ARVAMUS Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

09-12-2019 AFCO_AD(2019)642907 PE642.907v03-00 AFCO
Pascal DURAND

ARVAMUS Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta

26-09-2019 TRAN_AD(2019)639932 PE639.932v02-00 TRAN
Daniel FREUND

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg