Siegfried MUREŞAN
Siegfried MUREŞAN

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Aseesimees

Rumeenia - Partidul Naţional Liberal (Rumeenia)

Sünnikuupäev : , Hunedoara

Raportid – raportöörina Siegfried MUREŞAN

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

RAPORT taaste- ja vastupidavusrahastu rakendamise kohta

08-06-2022 A9-0171/2022 PE719.652v02-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoş PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse taaste ja vastupidavuse rahastamisvahend

10-11-2020 A9-0214/2020 PE655.950v03-00 BUDG ECON
Eider GARDIAZABAL RUBIAL Siegfried MUREŞAN Dragoş PÎSLARU

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
08E257
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T13061
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex