Norbert LINS Norbert LINS
Norbert LINS

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Saksamaa - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Saksamaa)

Sünnikuupäev : , Ravensburg

Algus Norbert LINS

Esimees

AGRI
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Liige

CPCO
Komisjonide esimeeste konverents
DEEA
Delegatsioon põhjamõõtme koostööks ning Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis

Asendusliige

ENVI
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
D-MX
Delegatsioon ELi–Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis
DLAT
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg