Laura
AGEA

Suuliselt vastatavad küsimused - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Laura AGEA

Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Kartellid farmaatsiavaldkonnas

10-12-2014 O-000094/2014 Komisjon