Laura
AGEA

Täiskogu aruteludes osalemine - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Laura AGEA

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Tervitus IT

14-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-14(4-159-0000)

Austria eesistumise tegevuskava tutvustus (arutelu) IT

03-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-03(2-058-0000)

Sotsiaalsamba rakendamine (arutelu) IT

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(3-407-0000)

Euroopa puuetega inimeste strateegia elluviimine (arutelu) IT

30-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-30(2-050-0000)

Laste vaesus (arutelu) IT

14-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-14(3-619-0000)