Laura
AGEA

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Laura AGEA

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

KIRJALIK DEKLARATSIOON uue Lyon–Torino kiirraudteeliini ehitamise otsuse läbivaatamise kohta

24-10-2016 P8_DCL(2016)0111 Kehtivuse kaotanud
Marco VALLI Michèle RIVASI Karima DELLI Tiziana BEGHIN Eleonora EVI Marco ZANNI David BORRELLI Marco AFFRONTE Barbara SPINELLI Laura AGEA Fabio Massimo CASTALDO Dario TAMBURRANO Isabella ADINOLFI Laura FERRARA Rosa D'AMATO Daniela AIUTO Piernicola PEDICINI Ignazio CORRAO Giulia MOI Curzio MALTESE Eleonora FORENZA Marco ZULLO
Algatatud : 24-10-2016
Tähtaeg : 24-01-2017
Allakirjutanute arv : 43 - 25-01-2017

KIRJALIK DEKLARATSIOON naiste hügieenitoodete, näiteks tampoonide maksustamise kohta

12-09-2016 P8_DCL(2016)0089 Kehtivuse kaotanud
Karima DELLI Marisa MATIAS Merja KYLLÖNEN Eleonora EVI Laura AGEA Fabio Massimo CASTALDO Josep-Maria TERRICABRAS Monika VANA Molly SCOTT CATO Anneliese DODDS Ernest URTASUN Ángela VALLINA Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Linnéa ENGSTRÖM
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 110 - 13-12-2016

KIRJALIK DEKLARATSIOON kõrge tööpuudusega alampiirkondade jaoks mõeldud konkreetse investeerimiskava vajaduse kohta

12-09-2016 P8_DCL(2016)0079 Kehtivuse kaotanud
Sergio GUTIÉRREZ PRIETO Marian HARKIN Ildikó GÁLL-PELCZ Stanislav POLČÁK Sofia RIBEIRO Dan NICA Laura AGEA Simona BONAFÈ Georgi PIRINSKI Siôn SIMON José BLANCO LÓPEZ
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 155 - 13-12-2016

KIRJALIK DEKLARATSIOON Euroopa Liidu hotellides puhastusteenuseid osutava personali töötingimuste kohta

12-09-2016 P8_DCL(2016)0076 Kehtivuse kaotanud
Tania GONZÁLEZ PEÑAS Jean LAMBERT Thomas HÄNDEL Merja KYLLÖNEN Laura AGEA Brando BENIFEI Siôn SIMON Ernest URTASUN Kostadinka KUNEVA Eleonora FORENZA Enrique CALVET CHAMBON
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 76 - 13-12-2016

KIRJALIK DEKLARATSIOON tasustamata ja vähekvaliteetse praktika kohta

11-04-2016 P8_DCL(2016)0031 Kehtivuse kaotanud
Siôn SIMON Jutta STEINRUCK Sylvie GUILLAUME Evelyn REGNER Tamás MESZERICS Tiziana BEGHIN Laura AGEA Brando BENIFEI Maria ARENA Edouard MARTIN
Algatatud : 11-04-2016
Tähtaeg : 11-07-2016
Allakirjutanute arv : 146 - 12-07-2016

KIRJALIK DEKLARATSIOON pimedate ja nägemispuudega inimeste kaasamise kohta Euroopa tööturule

05-10-2015 P8_DCL(2015)0058 Kehtivuse kaotanud
Mara BIZZOTTO Mario BORGHEZIO Matteo SALVINI Elisabetta GARDINI Lorenzo FONTANA Gilles LEBRETON Marie-Christine ARNAUTU Dominique MARTIN Aymeric CHAUPRADE Steeve BRIOIS Mylène TROSZCZYNSKI Nicolas BAY Joëlle MÉLIN Dominique BILDE Laura AGEA Gianluca BUONANNO Marek PLURA Gerolf ANNEMANS
Algatatud : 05-10-2015
Tähtaeg : 05-01-2016
Allakirjutanute arv : 81 - 06-01-2016

KIRJALIK DEKLARATSIOON vähktõve ja esmase ennetuse kohta

05-10-2015 P8_DCL(2015)0054 Kehtivuse kaotanud
Piernicola PEDICINI Matteo SALVINI Nedzhmi ALI Christel SCHALDEMOSE Victor NEGRESCU Nessa CHILDERS Zigmantas BALČYTIS Rolandas PAKSAS Pavel POC Ismail ERTUG Ivo VAJGL Mara BIZZOTTO Biljana BORZAN Demetris PAPADAKIS Tibor SZANYI Tomáš ZDECHOVSKÝ Antanas GUOGA Valentinas MAZURONIS Alberto CIRIO Tiziana BEGHIN Marco VALLI Eleonora EVI Laurenţiu REBEGA David BORRELLI Marco AFFRONTE Laura AGEA Fabio Massimo CASTALDO Dario TAMBURRANO Enrico GASBARRA Hans-Olaf HENKEL Laura FERRARA Rosa D'AMATO Daniela AIUTO Nicola CAPUTO Ignazio CORRAO Brando BENIFEI Ivan ŠTEFANEC Ian DUNCAN Therese COMODINI CACHIA Lynn BOYLAN Hugues BAYET Momchil NEKOV José BLANCO LÓPEZ Juan Carlos GIRAUTA VIDAL Lampros FOUNTOULIS Marco ZULLO Stelios KOULOGLOU
Algatatud : 05-10-2015
Tähtaeg : 05-01-2016
Allakirjutanute arv : 142 - 06-01-2016