Morten PETERSEN Morten PETERSEN
Morten PETERSEN

Uueneva Euroopa fraktsioon

Liige

Taani - Det Radikale Venstre (Taani)

Sünnikuupäev : , Kobenhavn

Algus Morten PETERSEN

Aseesimees

ITRE
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Liige

D-TR
Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis

Asendusliige

LIBE
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
D-US
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Viimased tegevused

ARVAMUS avamere tuuleparkide ja muude taastuvenergiasüsteemide mõju kohta kalandussektorile

29-01-2021 ITRE_AD(2021)648288 PE648.288v02-00 ITRE
Raportöörina esitatud arvamus
Morten PETERSEN

EU power supply failure EN

18-01-2021 E-000247/2021 Komisjon
Kirjalikult vastatavad küsimused

EU power supply failure EN

15-01-2021 P-000225/2021 Nõukogu
Kirjalikult vastatavad küsimused

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg