Krzysztof HETMAN Krzysztof HETMAN
Krzysztof HETMAN

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Poola - Polskie Stronnictwo Ludowe (Poola)

Sünnikuupäev : , Lublin

Algus Krzysztof HETMAN

Aseesimees

REGI
Regionaalarengukomisjon

Liige

D-IN
Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks
DACP
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees

Asendusliige

EMPL
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
IMCO
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
D-CL
Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis
DLAT
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Viimased tegevused

Liidu tervisevaldkonna tegevusprogramm ajavahemikuks 2021–2027 („EL tervise heaks“) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) PL

13-11-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Głosowałem za Rozporządzeniem w sprawie ustanowienia Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021-2027, tzw. Programem UE dla zdrowia.
Pandemia COVID-19 nauczyła nas, że z takimi ogromnymi wyzwaniami lepiej radzimy sobie wspólnie i solidarnie. Propozycja ustanowienia europejskiego programu na rzecz zdrowia ze strony Komisji Europejskiej wynikała właśnie z naszych trudnych doświadczeń z pandemią i głębokiego przekonania, że konieczne jest zwiększenie zdolności UE jako całości do skutecznego reagowania na poważne zagrożenia zdrowia teraz i w przyszłości.
Główne założenia programu to wzmocnienie europejskich systemów zdrowia, np. poprzez zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej i zwiększenie skuteczności w walce z chorobami niezaraźliwymi jak np. nowotwory, ale także zwiększenie dostępu do leków, również pod względem ich dostępności cenowej, i lepsze radzenie sobie z transgranicznymi zagrożeniami w zakresie zdrowia, np. poprzez zwiększenie gotowości, sprawniejszego reagowania kryzysowego, monitorowania i współpracy.
Co prawda działania UE w zakresie zdrowia są ograniczone, jednak, jak pokazała nam pandemia, choroby nie zważają na granice. Przygotowując wspólną, unijną strategię w zakresie zdrowia, zwiększając skuteczność wymiany informacji czy dzielenia się najlepszymi praktykami i wzmacniając systemy ochrony zdrowia, stajemy się wspólnie silniejsi i przygotowujemy się na przyszłe wyzwania. UE powinna więc wspierać państwa członkowskie, koordynować i wzmacniać współpracę, a także działać na rzecz profilaktyki i lepszego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Avalike tööturuasutuste koostöö tõhustamine (A9-0128/2020 - Manuel Pizarro) PL

11-11-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Szanowni Państwo,
głosowałem za przyjęciem w pierwszym czytaniu raportu na temat europejskiej sieci Publicznych Służb Zatrudnienia, ponieważ uważam, że w wyniku negocjacji z Radą Parlamentowi Europejskiemu udało się osiągnąć dobre porozumienie w tej kwestii.
Publiczne służby zatrudnienia wspierają osoby bezrobotne w poszukiwaniu pracy i pełnią ważną rolę społeczną. Ważne, by szły z duchem czasu i w swych działaniach były sprawne i elastyczne, by móc dostosowywać wsparcie zarówno do długofalowych trendów na rynku pracy jak i niespodziewanych sytuacji, takich jak pandemia COVID-19. Dlatego popieram postulat wzmocnionej współpracy tych służb na poziomie europejskim. Sieć powinna wspierać wymianę najlepszych praktyk, modernizację państwowych służb zatrudnienia i współpracę z partnerami społecznymi. Szczególny nacisk należy położyć na kształcenie umiejętności, w tym przede wszystkim cyfrowych i związanych z nowymi technologiami, gdyż wiemy że poziom ich znajomości jest niestety wciąż niewystarczający. Cieszę się też, że do zadań, jakie stoją przed siecią dołączono także kwestie zapobiegania bezrobociu i swobodnego przepływu pracowników na wspólnym rynku.

Krzysztof HETMAN
Krzysztof HETMAN

Saidil EP NEWSHUB

RT @nowePSL: 💬 Prezydent @AndrzejDuda mówił w 2018r. o wpisaniu członkostwa PL w UE do Konstytucji. Nasza propozycja to test wiarygodności dla polityków Zjednoczonej Prawicy. Miejcie odwagę podpisać się pod tym projektem. O to samo apelujemy do KO i Lewicy. 🍀@KosiniakKamysz 📍Sejm https://t.co/UNGgm7oYl8 

RT @nowePSL: 💬 Mamy prostą odpowiedź i prosty sprawdzian. Zgłaszamy wniosek o zmianę Konstytucji i wpisanie do niej członkostwa Polski w Unii Europejskiej. To prosta i krótka zmiana pod względem treści, ale niesie za sobą wartości. 🍀@KosiniakKamysz 📍Sejm https://t.co/KIioiFlyS7 

RT @nowePSL: @KosiniakKamysz 💬 @nowePSL jest zwolennikiem integracji europejskiej i członkostwa Polski w UE. Wprowadzaliśmy Polskę do Unii. Jesteśmy jedyną partią centro-prawicową, która określa się jasno po stronie wartości europejskich i naszego uczestnictwa w UE. 🍀@KosiniakKamysz 📍Sejm https://t.co/Op9sRy9S4B 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg