Ivan ŠTEFANEC Ivan ŠTEFANEC
Ivan ŠTEFANEC

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Slovakkia - Kresťanskodemokratické hnutie (Slovakkia)

Sünnikuupäev : , Považská Bystrica

Algus Ivan ŠTEFANEC

Liige

IMCO
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
D-JP
Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks

Asendusliige

ITRE
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
DROI
Inimõiguste allkomisjon
D-UA
Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees
DEPA
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees

Viimased tegevused

Makromajandusliku finantsabi andmine laienemis- ja naabruspoliitika partneritele COVID-19 pandeemia kriisi kontekstis SK

15-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Zhoršujúca sa platobná bilancia spolu s nepriaznivou finančnou situáciou ohrozujú finančnú a hospodársku stabilitu v regiónoch susediacich s Európskou úniou. Zvlášť blízke balkánske štáty, ktorých hospodárstva do značnej miery ovplyvňujú zárobky obyvateľstva v krajinách EÚ, či cestovnom ruchu. Je v našom záujme ich ekonomiky udržať čo najživotaschopnejšie.

Ajutised meetmed seoses lennuteenuste osutamisega SK

15-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Investície a pracovné miesta v leteckom sektore generujú trojnásobok ďalších financií a nových pracovných miest v iných oblastiach. Ochromenie letectva počas pandémie koronavírusu si vyžaduje špecifický prístup k naštartovaniu tohto strategicky významného sektora EÚ.

Ajutised meetmed seoses litsentside ja lubade kehtivusega (koondmäärus) SK

15-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Právna istota legálneho vykonávania povolaní v doprave, napriek tomu, že dôsledkom obmedzení nie sú mnohé podniky schopné dodržať pôvodné legislatívne nariadenia, umožňuje účinné fungovanie vnútorného trhu v oblasti dopravy a s ním súvisiacich služieb.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg