Ivan ŠTEFANEC Ivan ŠTEFANEC
Ivan ŠTEFANEC

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Slovakkia - Kresťanskodemokratické hnutie (Slovakkia)

Sünnikuupäev : , Považská Bystrica

Algus Ivan ŠTEFANEC

Liige

IMCO
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
D-JP
Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks

Asendusliige

ITRE
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
DROI
Inimõiguste allkomisjon
D-UA
Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees
DEPA
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees

Viimased tegevused

Lack of various types of vaccines in Ukraine EN

18-07-2022 E-002633/2022 Komisjon
Kirjalikult vastatavad küsimused

Venemaa sissetung Ukrainasse: ajutised meetmed seoses Ukraina poolt välja antud juhidokumentidega (C9-0201/2022) SK

07-07-2022
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

V čase vojny Ukrajina pravdepodobne nebude schopná zabezpečiť administratívnu podporu potrebnú na obnovu dokladov pre každého žiadateľa. Členské štáty by mali uznávať predĺženú platnosť ukrajinských vodičských preukazov, ktorá presahuje rámec ich oficiálnej platnosti, a to minimálne do skončenia obdobia dočasnej ochrany. Vďaka tomu je možné zapojiť osoby so štatútom dočasnej ochrany alebo primeranej ochrany podľa vnútroštátneho práva do hospodárskych a sociálnych činností v ich novom prostredí.

Liidu piiravate meetmete rikkumise määratlemime kuriteoliigina ELi toimimise lepingu artikli 83 lõike 1 alusel (C9-0219/2022 - Juan Fernando López Aguilar) (hääletus) SK

07-07-2022
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Porušenie reštriktívnych opatrení Únie by sa malo považovať za oblasť trestnej činnosti s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie politiky Únie v oblasti reštriktívnych opatrení. Porušenie reštriktívnych opatrení kategorizuje ako trestný čin už väčšina členských štátov, keďže môže podporovať hrozby pre medzinárodný mier a bezpečnosť, narúšať upevňovanie a podporu demokracie, právneho štátu a ľudských práv a spôsobovať výrazné hospodárske, sociálne a environmentálne škody.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07F143
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08073
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex