Ivan ŠTEFANEC
Ivan ŠTEFANEC

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Slovakkia - Kresťanskodemokratické hnutie (Slovakkia)

Sünnikuupäev : , Považská Bystrica

Algus Ivan ŠTEFANEC

Liige

IMCO
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
D-JP
Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks

Asendusliige

ITRE
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
DROI
Inimõiguste allkomisjon
D-UA
Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees
DEPA
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees

Viimased tegevused

Roma laste segregatsioon ja diskrimineerimine hariduses (arutelu) SK

14-09-2023 P9_CRE-PROV(2023)09-14(4-165-0000)
Täiskogu aruteludes osalemine

Kriitiliste toorainete kindlate ja kestlike tarnete tagamise raamistik (A9-0260/2023 - Nicola Beer) SK

14-09-2023
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Je nevyhnutné posilňovať našu nezávislosť v segmente strategických surovín. Práve na nich je závislý náš digitálny priemysel a digitalizácia Európy. Dostatočné zásoby strategických surovín však majú dopad aj na obranu, bezpečnosť zdravia, či energiu z obnoviteľných zdrojov. Nestačí len zefektívňovať obstarávanie, či tvoriť rezervy. Potrebujeme tiež kvalitnejšie recyklovať a podporovať súkromné investície v tomto odvetví.

Läbirääkimiste alustamine Ameerika Ühendriikidega kriitilise tähtsusega maavarade tarneahelate tugevdamist käsitleva lepingu üle (B9-0366/2023) SK

14-09-2023
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Prijatie kritickej dohody o nerastoch má za cieľ poskytnúť EÚ rovnocenný štatút so štatútom partnerov Dohody o voľnom obchode s USA. Nepretržité zapájanie Európskeho parlamentu do procesu by zabezpečilo pevnejší a demokraticky legitímny proces. Dúfame, že tieto rokovania dosiahnu vyvážený výsledok, ktorý je v súlade s pravidlami WTO a zlepšia vzájomne prospešnú spoluprácu pre obe strany.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07F143
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08073
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex