Lars
ADAKTUSSON

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Lars ADAKTUSSON

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: usuvabaduse edendamise kohta Pakistanis ja Asia Bibi põhjendamatu kinnipidamise hukkamõistmise kohta

25-05-2016 P8_DCL(2016)0055 Kehtivuse kaotanud
Antonio TAJANI Lars ADAKTUSSON György HÖLVÉNYI Mairead McGUINNESS Elisabeth MORIN-CHARTIER Jan OLBRYCHT Marijana PETIR Cristian Dan PREDA Massimiliano SALINI Silvia COSTA David Maria SASSOLI Patrizia TOIA Dennis de JONG Peter van DALEN
Algatatud : 25-05-2016
Tähtaeg : 25-08-2016
Allakirjutanute arv : 282 - 25-08-2016

Kirjalik deklaratsioon: ELi abi suunamise kohta terroriorganisatsioonidele

09-02-2015 P8_DCL(2015)0005 Kehtivuse kaotanud
Michael THEURER Antanas GUOGA Petras AUŠTREVIČIUS Johannes Cornelis van BAALEN Tunne KELAM Lars ADAKTUSSON Indrek TARAND Geoffrey VAN ORDEN Ryszard CZARNECKI Bas BELDER Monika BEŇOVÁ
Algatatud : 09-02-2015
Tähtaeg : 09-05-2015
Allakirjutanute arv : 65 - 11-05-2015