Esteban GONZÁLEZ PONS
Esteban GONZÁLEZ PONS

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Aseesimees

Hispaania - Partido Popular (Hispaania)

Sünnikuupäev : , Valencia

Raportöörina esitatud arvamus Esteban GONZÁLEZ PONS

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS mis käsitleb soovitust nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale alalise struktureeritud koostöö (PESCO) rakendamise ja juhtimise kohta

02-09-2020 AFCO_AD(2020)653752 PE653.752v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

ARVAMUS ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta – 2018. aasta aruanne

27-11-2019 AFCO_AD(2019)643103 PE643.103v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
10E130
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T10009
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex