Urmas PAET Urmas PAET
Urmas PAET

Uueneva Euroopa fraktsioon

Liige

Eesti - Eesti Reformierakond (Eesti)

Sünnikuupäev : , Tallinn

Algus Urmas PAET

Liige

AFET
Väliskomisjon
SEDE
Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
D-CL
Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis
DASE
Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks
DLAT
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Asendusliige

INTA
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
D-JP
Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks

Viimased tegevused

Uus mitmeaastane finantsraamistik, omavahendid ja majanduse taastamise kava

15-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

. – Toetasin. Parlament teeb oma ettepanekud Euroopa Komisjonile seoses mitmeaastase finantsraamistikuga, mis COVID-19 tagajärjel tuleb ümber kohandada. Resolutsioon rõhutab, et majanduse taastamise strateegias peavad kesksel kohal olema Euroopa kodanikud; keskmeks on uus majanduse taastamise ja ümberkujundamise fond, nö koroonaviiruse solidaarsusfond. Parlament kutsub komisjoni üle vaatama ja reformima EL-i omavahendite süsteemi ning rõhutab, et kriisist tulenevad muudatused ei tohi finantsraamistiku pikaajalisi prioriteete ja strateegilisi eesmärke, nagu ELi roheline lepe, vähendada. Nõuab, et paketi väljamaksed toimuksid laenude ja enamikel juhtudel toetustena ning investeeringutesse ja omakapitali tehtavate otsemaksetena ning seda, et fondi otseseks haldajaks oleks komisjon. Rõhutab lisaks, et fond ei tohiks tekitada liikmesriikide riigikassadele lisakoormust.

Makromajandusliku finantsabi andmine laienemis- ja naabruspoliitika partneritele COVID-19 pandeemia kriisi kontekstis

15-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

. – Toetasin. Euroopa Liidu laienemisega seotud riigid ja naabruspoliitika riigid saavad ELilt kiireloomuliselt 3 miljardit eurot laenu. Sellega on EL neile toeks praeguse kriisi ajal. Toetan laenu andmist ja naabrite aitamist. Kui EL ei suudaks oma naabruskonnas edukat poliitikat ajada, siis pole mõtet suuri lootusi panna ka laiemale edukale geopoliitikale. Laenu saajateks on kümme riiki: Ukraina,Tuneesia, Bosnia ja Hertsegoviina, Jordaania, Albaania, Põhja-Makedoonia, Gruusia, Kosovo, Moldova ja Montenegro.

Ajutised meetmed seoses lennuteenuste osutamisega

15-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

. – Lennundussektori toetamiseks ja lennundusettevõtete likviidsusprobleemi lahendamiseks on oluline võtta vastu erimeeetmed, mis hõlmavad lennuettevõtjate tegevuslubade väljaandmist finantsprobleemide korral, liiklusõiguse piirangute lihtsustamist, maapealse käitluse lepingute sõlmimist ja nende pikendamist kuni 31. detsembrini 2021.

Urmas PAET
Urmas PAET

Saidil EP NEWSHUB

Et väljendad oma muret ja kohe üritab valitsus sind represseerida ja avalikkuse ees kahtlusi külvata. See ei ole demokraatiale ja õigusriigile omane käitumine valitsuse poolt. https://t.co/ehZlJDwFcB 

Et väljendad oma muret ja kohe üritab valitsus sind represseerida ja avalikkuse eest kahtlusi külvata. See ei ole demokraatiale ja õigusriigile omane käitumine valitsuse poolt. https://t.co/ehZlJDwFcB 

Eestil ja teistel Euroopa riikidel on aeg vaba liikumine taastada ja piirid avada. ELi terviseamet kinnitab, et piiriülese liikumise peatamine riikide vahel ei aita eriti kaasa koroonaviiruse leviku piiramisele. Seega on piiride kinnihoidmine mõttetu. Samas on muu kahju ulatuslik

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg