Geoffroy DIDIER Geoffroy DIDIER
Geoffroy DIDIER

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Prantsusmaa - Les Républicains (Prantsusmaa)

Sünnikuupäev : , Boulogne-Billancourt

Variraportöörina esitatud arvamus Geoffroy DIDIER

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS soovitustega komisjonile ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta

14-09-2020 JURI_AD(2020)652513 PE652.513v03-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg