Geoffroy DIDIER Geoffroy DIDIER
Geoffroy DIDIER

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Prantsusmaa - Les Républicains (Prantsusmaa)

Sünnikuupäev : , Boulogne-Billancourt

Suuliselt vastatavad küsimused Geoffroy DIDIER

Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Euroopa energiasõltumatus ja USA õiguse eksterritoriaalsus

11-09-2020 O-000055/2020 Komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg