Evelyne GEBHARDT Evelyne GEBHARDT
Evelyne GEBHARDT

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

Liige

Saksamaa - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Saksamaa)

Sünnikuupäev : , Montreuil-sous-Bois (France)

Viies ametiaeg Evelyne GEBHARDT

Fraktsioonid

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Saksamaa)

Aseesimees

  • 08-09-2000 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Hiina Rahvavabariigi vaheliste suhetega tegelev delegatsioon

Liikmed

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Õigusküsimuste ja siseturu komitee
  • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Inimgeneetika ja kaasaegse meditsiinitehnoloogia ajutine komisjon
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Õigusasjade ja siseturukomisjon
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks

Asendusliige

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseküsimuste komitee
  • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Pealtkuulamissüsteemi Echeloni ajutine komisjon
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

03-05-2004 P5_CRE-REV(2004)05-03(5)

Consumer protection EN

19-04-2004 P5_CRE(2004)04-19(6)

Announcement by the President EN

01-04-2004 P5_CRE(2004)04-01(1)

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg