Peter
PEX

Parlamendiliikmete küsimused - Viies ametiaeg Peter PEX

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Activities of EMSA EN

15-04-2004 P-1345/2004 Komisjon

Introduction of motorway tolls in Germany EN

25-08-2003 P-2608/2003 Komisjon