Peter PEX Peter PEX
Peter PEX
Madalmaad

Sünnikuupäev : , Zutphen

Viies ametiaeg Peter PEX

Fraktsioonid

  • 11-06-2003 / 19-07-2004 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

  • 11-06-2003 / 19-07-2004 : Christen Democratisch Appèl (Madalmaad)

Liikmed

  • 18-06-2003 / 19-07-2004 : Regionaalpoliitika-, transpordi- ja turismikomisjon
  • 18-06-2003 / 19-07-2004 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
  • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Mereohutuse parandamise ajutine komisjon

Asendusliige

  • 16-06-2003 / 19-07-2004 : Majandus- ja rahanduskomisjon

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Vote (continuation) EN

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(8)

Safety at sea EN

20-04-2004 P5_CRE(2004)04-20(2)

Intermodal Loading Units EN

11-02-2004 P5_CRE(2004)02-11(10)

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128