David LEGA David LEGA
David LEGA

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Rootsi - Kristdemokraterna (Rootsi)

Sünnikuupäev : , Göteborg

Algus David LEGA

Liige

AFET
Väliskomisjon
DROI
Inimõiguste allkomisjon
D-RU
Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis

Asendusliige

CONT
Eelarvekontrollikomisjon
D-UA
Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees
DACP
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
DEPA
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees

Viimased tegevused

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Parlament (A9-0021/2020 - Maria Grapini) SV

14-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Idag röstade vi om Europaparlamentets egen ansvarsfrihet för 2018. I tillhörande resolution kom frågan om ledamöternas konton för allmänna utgifter upp. Kristdemokraterna lovade i valrörelsen att arbeta för ökad transparens avseende regelverket för dessa utgifter. Exakt hur detta ska gå till är dock ingen självklarhet. I den här specifika omröstningen drog min kollega och jag olika slutsatser huruvida de föreslagna förändringarna av regelverket - som röstades igenom av parlamentet - är det bästa sättet att öka transparensen. Partiets grundläggande hållning är dock glasklar: fusk, missbruk eller slöseri får inte förekomma. Inom Kristdemokraterna sker redovisningen av dessa medel i dagsläget internt.

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Komisjon ja rakendusametid (A9-0069/2020 - Monika Hohlmeier) SV

14-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Idag har Europaparlamentet röstat om ansvarsfrihet för genomförandet av EU:s budget för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan. Kristdemokraterna röstade för att bevilja kommissionen ansvarsfrihet i detta hänseende.
Kristdemokraterna har tidigare år röstat för att skjuta upp beslutet om ansvarsfrihet för kommissionen. Detta främst på grund av den höga felnivån för utbetalningar, som varit långt över den acceptabla nivån om två procent. För budgetåret 2018 bedöms den mest sannolika felnivån uppgå till 2,6 procent och revisionsrätten konstaterar att lagligheten och korrektheten har ökat. Vi kristdemokrater är dock fortfarande kritiska till den för höga felnivån, och röstade därför för den tillhörande resolutionen som uttrycker kritik och oro för kommissionens kvarvarande brister.
Vidare röstade vi mot ett ändringsförslag som uppmuntrar kommissionen att i, avsaknad av betydande framsteg, överväga att dra in det så kallade IPA-stödet - ett föranslutningsstöd som tillfaller aspirerande medlemsländer - för Turkiet. Vi kristdemokrater är av åsikten att EU borde avbryta medlemsförhandlingarna med Turkiet, men anser alltjämt inte att EU kan eller ska stoppa föranslutningsstöd till kandidatländer innan EU formellt avbrutit anslutningsförhandlingarna.

EU Emergency Trust Fund for Africa EN

30-03-2020 E-001933/2020 Komisjon
Kirjalikult vastatavad küsimused
David LEGA
David LEGA

Saidil EP NEWSHUB

Today is a dark day for #HongKong 🇭🇰 The new ”security law ” is a clear breach of the ‘one country, two systems’ principle, and a violation of the Sino-British Joint Declaration. Alongside 600 other parliamentarians, I have issued the following statement ➡️https://t.co/9wHfZTG7a1 

RT @marhallander: Otroligt bra artikel av @BuschEbba och @DavidLega. Sverige måste ta hotet från Kina på riktigt stort allvar. Vi kan inte gå tillbaka till ”business as usual” med Kina. Det är ett av västvärldens viktigaste uppdrag just nu! https://t.co/ml9SYs7SbJ 

RT @LegaSve: Men... det blir ju skattebetalarna som får betala oavsett! Vare sig det är staten Sverige som betalar en större klumpsumma, eller om vi alla betalar en och en i en ny EU-skatt. Det här får inte missförstås. #EUpol https://t.co/BIjo16ghIZ 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg