Pär HOLMGREN Pär HOLMGREN
Pär HOLMGREN

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

Liige

Rootsi - Miljöpartiet de gröna (Rootsi)

Sünnikuupäev : , Gävle

Variraportöörina esitatud arvamus Pär HOLMGREN

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS kestliku Euroopa investeerimiskava kohta – kuidas rahastada rohelist kokkulepet

23-07-2020 ENVI_AD(2020)650586 PE650.586v03-00 ENVI
Petros KOKKALIS

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse õiglase ülemineku fond

02-07-2020 ENVI_AD(2020)650356 PE650.356v04-00 ENVI
Alexandr VONDRA

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse õiglase ülemineku fond

16-06-2020 AGRI_AD(2020)648613 PE648.613v02-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

ARVAMUS ELi rolli kohta maailma metsade kaitsmisel ja taastamisel

03-06-2020 AGRI_AD(2020)648361 PE648.361v02-00 AGRI
Juozas OLEKAS

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2015/757, et võtta asjakohaselt arvesse laevade kütusekulu käsitlevat üleilmset andmekogumissüsteemi

29-05-2020 TRAN_AD(2020)641314 PE641.314v02-00 TRAN
Magdalena ADAMOWICZ

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg