Abir AL-SAHLANI Abir AL-SAHLANI
Abir AL-SAHLANI

Uueneva Euroopa fraktsioon

Liige

Rootsi - Centerpartiet (Rootsi)

Sünnikuupäev : , Basra

Üheksas koosseisu ametiaeg Abir AL-SAHLANI

Fraktsioonid

  • 02-07-2019 ... : Uueneva Euroopa fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

  • 02-07-2019 ... : Centerpartiet (Rootsi)

Aseesimees

  • 26-09-2019 ... : Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks

Liikmed

  • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks
  • 02-07-2019 ... : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Asendusliige

  • 02-07-2019 ... : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • 02-07-2019 ... : Delegatsioon Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovoga suhtlemiseks
  • 23-04-2020 ... : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg