Abir AL-SAHLANI Abir AL-SAHLANI
Abir AL-SAHLANI

Uueneva Euroopa fraktsioon

Liige

Rootsi - Centerpartiet (Rootsi)

Sünnikuupäev : , Basra

Algus Abir AL-SAHLANI

Aseesimees

D-IQ
Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks

Liige

EMPL
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Asendusliige

LIBE
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
FEMM
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
DSEE
Delegatsioon Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovoga suhtlemiseks

Viimased tegevused

ARVAMUS kliimamuutuste mõju kohta inimõigustele ja keskkonnakaitsjate rolli kohta selles küsimuses

02-12-2020 LIBE_AD(2020)658863 PE658.863v02-00 LIBE
Variraportöörina esitatud arvamus
Lena DÜPONT

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg