Jörgen WARBORN Jörgen WARBORN
Jörgen WARBORN

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Rootsi - Moderaterna (Rootsi)

Sünnikuupäev : , Varberg

Algus Jörgen WARBORN

Liige

INTA
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
DMER
Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks
DLAT
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Asendusliige

BUDG
Eelarvekomisjon
TRAN
Transpordi- ja turismikomisjon
AIDA
Tehisintellekti digiajastul käsitlev erikomisjon
D-CN
Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks

Viimased tegevused

Reorientation support for Swedish companies EN

17-02-2021 P-000966/2021 Komisjon
Kirjalikult vastatavad küsimused

ARVAMUS Euroopa andmestrateegia kohta

27-01-2021 TRAN_AD(2021)652598 PE652.598v02-00 TRAN
Variraportöörina esitatud arvamus
Roman HAIDER

Meetmed kalavarude taastamiseks maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemest kõrgemale (A9-0264/2020 - Caroline Roose) SV

21-01-2021
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Moderaterna välkomnar ett långsiktigt arbete med den gemensamma fiskeripolitiken. Våra hav med dess fiskbestånd är viktiga att skydda och bevara. Det behövs åtgärder för att uppnå hållbarhet för bestånden. Dock anser vi inte att detta uppnås bäst genom de åtgärder som föreslås i rapporten. Bland annat vänder vi oss mot att utse marina skyddsområden inom ramen för fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet samt ramdirektivet för marin strategi. Med anledning av detta valde vi att avstå i slutvoteringen.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg