Jörgen WARBORN Jörgen WARBORN
Jörgen WARBORN

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Rootsi - Moderaterna (Rootsi)

Sünnikuupäev : , Varberg

Algus Jörgen WARBORN

Liige

INTA
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
DMER
Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks
DLAT
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Asendusliige

BUDG
Eelarvekomisjon
TRAN
Transpordi- ja turismikomisjon
D-CN
Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks

Viimased tegevused

OPINION on the EU’s role in protecting and restoring the world’s forests EN

02-06-2020 INTA_AD(2020)648523 PE648.523v02-00 INTA
Variraportöörina esitatud arvamus
Karin KARLSBRO

OPINION on the recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland EN

29-05-2020 TRAN_AD(2020)648584 PE648.584v02-00 TRAN
Variraportöörina esitatud arvamus
Johan DANIELSSON

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg