Niyazi KIZILYÜREK Niyazi KIZILYÜREK
Niyazi KIZILYÜREK

Euroopa Parlamendi Vasakpoolsete fraktsioon - GUE/NGL

Liige

Küpros - Progressive Party of Working People - Left - New Forces (Küpros)

Sünnikuupäev : , Nicosia

Variraportöörina esitatud arvamus Niyazi KIZILYÜREK

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse taaste ja vastupidavuse rahastamisvahend

12-10-2020 REGI_AD(2020)658720 PE658.720v01-00 REGI
Corina CREȚU

ARVAMUS Euroopa VKEde uue strateegia kohta

05-10-2020 CULT_AD(2020)653852 PE653.852v02-00 CULT
Victor NEGRESCU

ARVAMUS Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve kohta

05-10-2020 CULT_AD(2020)655780 PE655.780v02-00 CULT
Romeo FRANZ

ARVAMUS Euroopa uue tööstusstrateegia kohta

09-09-2020 REGI_AD(2020)652349 PE652.349v02-00 REGI
Tsvetelina PENKOVA

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa raudteeaasta (2021) kohta

17-07-2020 CULT_AD(2020)650707 PE650.707v02-00 CULT
Dace MELBĀRDE

Arvamus soovituste kohta läbirääkimisteks uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga

12-05-2020 CULT_AL(2020)650453 PE650.453v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

Arvamus 2021. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta, III jagu

30-03-2020 CULT_AL(2020)648642 PE648.642v01-00 CULT
Romeo FRANZ

ARVAMUS Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

22-01-2020 CULT_AD(2020)643224 PE643.224v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

ARVAMUS Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

22-01-2020 CULT_AD(2020)643225 PE643.225v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

ARVAMUS Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta

02-10-2019 CULT_AD(2019)639789 PE639.789v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg