Niyazi KIZILYÜREK Niyazi KIZILYÜREK
Niyazi KIZILYÜREK

Euroopa Parlamendi Vasakpoolsete fraktsioon - GUE/NGL

Liige

Küpros - Progressive Party of Working People - Left - New Forces (Küpros)

Sünnikuupäev : , Nicosia

Kirjalikult vastatavad küsimused (koos vastustega) Niyazi KIZILYÜREK

Kirjalikult vastatavad küsimused

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg