Tomislav SOKOL Tomislav SOKOL
Tomislav SOKOL

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Horvaatia - Hrvatska demokratska zajednica (Horvaatia)

Sünnikuupäev : , Zagreb

Algus Tomislav SOKOL

Liige

IMCO
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
D-TR
Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis

Asendusliige

REGI
Regionaalarengukomisjon
D-ME
Delegatsioon ELi–Montenegro parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees
DMED
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees

Viimased tegevused

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Montenegros käsitlev ELi ja Montenegro vaheline staatust käsitlev kokkulepe (A9-0018/2020 - Bettina Vollath) HR

13-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Sporazum o statusu između Europske unije i Crne Gore o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu ima za svrhu pružiti pravno obvezujući okvir kojim se određuje opseg operacije, pravila građanske i kaznene odgovornosti te zadaće i ovlasti raspoređenih članova timova. Sklapanje sporazuma o statusu od ključne je važnosti kako bi se osigurao jasan okvir za suradnju s trećim zemljama u pogledu upravljanja vanjskim granicama Europske unije.
Sporazum o statusu omogućio bi zajedničke operacije, brze intervencije na granicama i/ili operacije vraćanja na teritorij Crne Gore u kojima bi sudjelovala Agencija. Operacije vraćanja odnosile bi se isključivo na državljane trećih zemalja koje Europska unija vraća u Crnu Goru. S obzirom na važnost Sporazuma u očuvanju vanjskih granica, podržao sam ovu preporuku.

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Serbias käsitlev ELi ja Serbia vaheline staatust käsitlev kokkulepe (A9-0019/2020 - Bettina Vollath) HR

13-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Konceptom sporazuma o statusu između Europske unije i Republike Srbije o djelovanjima koje provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu nastoji se osigurati pravno obvezujući okvir za djelovanje Agencije u sklopu kojeg bi se članovi tima s izvršnim ovlastima rasporedili na državnom području treće zemlje. Sporazumom o statusu trebalo bi se jamčiti puno poštovanje temeljnih prava i uspostaviti posebne mehanizme za podnošenje pritužbi koji će se koristiti u slučaju povreda temeljnih prava tijekom operacija. Sporazum bi omogućio zajedničke operacije, brze intervencije na granicama te operacije vraćanja koje bi se odnosile isključivo na državljane trećih zemalja koje Europska unija vraća u Srbiju.
Za svaku zajedničku operaciju ili brzu intervenciju na granicama, mora se postići dogovor o operativnom planu, a tim planom moraju se utvrditi ciljevi djelovanja i operativna svrha u koje se uključuju odredbe o temeljnim pravima, poput one o zaštiti osobnih podataka. Sklapanje ovog Sporazuma ne predstavlja samo osiguranje transparentnosti i odgovornosti u operativnoj suradnji već i očuvanje vanjskih granica Europske unije. Iz navedenih argumenata podržao sam ovu preporuku.

ELi ja Valgevene vaheline riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtuleping (A9-0097/2020 - Petar Vitanov) HR

13-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Sporazum o ponovnom prihvatu jedan je od koraka u procesu produbljivanja odnosa između EU i Republike Bjelarus, a to je produbljivanje odnosa od iznimne važnosti u kontekstu proširenja granica u području slobode, sigurnosti i pravde. Ovaj Sporazum izričito naglašava da njegova primjena mora garantirati poštivanje ljudskih prava i relevantnih međunarodnih instrumenata koji se primjenjuju na obje strane. Unutar Sporazuma, obveze ponovnog prihvata sastavljene su na temelju potpunog reciprociteta te se odnose na vlastite državljane, državljane trećih zemalja te osobe bez državljanstva.
Sporazumom se utvrđuju potrebne tehničke odredbe u pogledu postupka ponovnog prihvata, uključujući uspostavu zajedničkog odbora za ponovni prihvat, postupovnu fleksibilnost u slučajevima u kojima osoba koju treba ponovno prihvatiti posjeduje valjanu putnu ispravu, kao i uvjete za ubrzani postupak za osobe koje su zaustavljene u blizini zajedničke kopnene granice između države članice i Republike Bjelarus. S obzirom na to da je ovaj Sporazum korak naprijed u osnaživanju odnosa između EU i Republike Bjelarus te da postoji dovoljno čvrst okvir za osiguranje poštivanje prava osoba čiji se predmeti obrađuju unutar okvira Sporazuma, podržao sam ovu preporuku.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg