Isabel WISELER-LIMA Isabel WISELER-LIMA
Isabel WISELER-LIMA

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Luksemburg - Parti chrétien social luxembourgeois (Luksemburg)

Sünnikuupäev : , Odivelas-Loures

Üheksas koosseisu ametiaeg Isabel WISELER-LIMA

Fraktsioonid

  • 02-07-2019 ... : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

  • 02-07-2019 ... : Parti chrétien social luxembourgeois (Luksemburg)

Liikmed

  • 02-07-2019 ... : Väliskomisjon
  • 02-07-2019 ... : Inimõiguste allkomisjon
  • 02-07-2019 ... : Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis

Asendusliige

  • 02-07-2019 ... : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  • 02-07-2019 ... : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • 02-07-2019 ... : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
  • 14-09-2020 ... : Tehisintellekti digiajastul käsitlev erikomisjon

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg