Isabel WISELER-LIMA Isabel WISELER-LIMA
Isabel WISELER-LIMA

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Luksemburg - Parti chrétien social luxembourgeois (Luksemburg)

Sünnikuupäev : , Odivelas-Loures

Täiskogu aruteludes osalemine Isabel WISELER-LIMA

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Komisjoni 2020. aasta aruanne õigusriigi kohta (arutelu) FR

23-06-2021 P9_CRE-PROV(2021)06-23(1-157-0000)

Vaheraport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti kohta (arutelu) FR

19-05-2021 P9_CRE-PROV(2021)05-19(3-146-0000)

Daphne Caruana Galizia mõrv ja õigusriik Maltal (arutelu) FR

25-03-2021 P9_CRE-REV(2021)03-25(2-168-0000)

Euroopa Liidu kuulutamine LGBTIQ-vabaduse alaks (arutelu) FR

10-03-2021 P9_CRE-REV(2021)03-10(3-220-0000)

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg