Mislav KOLAKUŠIĆ : Elulookirjeldus 

Originaalversioon : EN 

Elulookirjeldus (avaldatava teabe eest vastutab ainuisikuliselt parlamendiliige)  
Ajakohastatud: 23/10/2019 

Haridus (kraadid ja diplomid) 

  • 1997 : lõpetas Zagrebi Ülikooli õigusteaduskonna
  • 2000 : advokaadieksam

Töökohad 

  • 1998-2000 : praktikant Zagrebi kaubanduskohtus
  • 2000-2001 : õigusnõustaja Zagrebi kaubanduskohtus
  • 2001-2005 : õigusnõustaja Horvaatia Vabariigi halduskohtus
  • 2005-2011 : vanemõigusnõustaja Horvaatia Vabariigi halduskohtus
  • 2011-2019 : kohtunik Zagrebi kaubanduskohtus

Muu tegevus 

  • 2018 : vabaühenduse „Antikorupcija“ esimees – 2018. aastal asutatud kodanikualgatus, mille eesmärgiks on luua Horvaatia ühiskonnas tugev toetusplatvorm võitluseks korruptsiooni vastu kõigil tasanditel, inim- ja kodanikuõiguste kaitsmiseks ning kodanike osaluse edendamiseks demokraatlikes protsessides

Kontakt