Irena JOVEVA Irena JOVEVA
Irena JOVEVA

Uueneva Euroopa fraktsioon

Liige

Sloveenia - Lista Marjana Šarca (Sloveenia)

Sünnikuupäev : ,

Algus Irena JOVEVA

Aseesimees

D-MK
Delegatsioon ELi – Põhja-Makedoonia parlamentaarses ühiskomisjonis

Liige

CULT
Kultuuri- ja hariduskomisjon

Asendusliige

EMPL
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
ENVI
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
BECA
Vähktõvevastase võitluse erikomisjon
DPAL
Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks
DCAS
Delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani, ELi-Usbekistani ja ELi-Tadžikistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks
DACP
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees

Viimased tegevused

Sooline võrdõiguslikkus ELi välis- ja julgeolekupoliitikas (A9-0145/2020 - Ernest Urtasun) SL

23-10-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Glasovala sem za predlog resolucije Evropskega parlamenta o enakosti spolov v zunanji in varnostni politiki EU.
Še posebej v kriznih časih, kot je COVID-19, smo priča temu, da raznolikost vodi v boljše politične odločitve ter upravljanje s kriznimi situacijami. Kljub temu, pa za pogajalskimi mizami še vedno ne sedi dovolj žensk.
V parlamentu smo v sklopu resolucije pozvali Komisijo k več ukrepom, da zagotovi enakost spolov v zunanji in varnostni politiki EU. Me drugim zahtevamo kvoto 50% žensk na upravljalnih mestih v Evropski službi za zunanje delovanje; obvezno izobraževanje glede enakosti spolov za nekatere funkcije, ter jasne in konkretne cilje v prihajajočem Akcijskem načrtu za enakost spolov.

Ühine põllumajanduspoliitika – liikmesriikide koostatavate EAGFi ja EAFRD rahastatavate strateegiakavade toetamine (A8-0200/2019 - Peter Jahr) SL

23-10-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Glasovala sem za predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013.
Podprla sem prvo poročilo za skupno kmetijsko politiko, ki zadeva strateške načrte. Strateški načrti, ki jih bodo pripravile države članice bodo zajemali razporejanje in usmerjanje sredstev namenjenih kmetijski politiki tako, da se dobo dosegali specifični cilji, ki bodo pripomogli k splošnemu doseganju zastavljenih ciljev Evropske unije kot celote.

Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja seire (A8-0199/2019 - Ulrike Müller) SL

23-10-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Pri glasovanju o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013, sem bila vzdržana.
Poročilo glede financiranja, upravljanja in spremljanja skupne kmetijske politike zajema najpomembnejšo spremembo skupne kmetijske politike- uporaba izvedbenega modela, ki temelji na uspešnosti. Gre za odločilen korak v pravo smer za državljane, naravo in kmete. Cilj je bil zagotoviti priložnost vsem članicam, ter zagotoviti skupnost celotne EU v okviru devetih ključnih ciljev, skupnega sklopa kazalnikov in odobritve načrtov s strani držav članic in Komisije, ob zagotavljanju nadaljnjega popolnega nadzora vseh odhodkov v skladu s finančno uredbo EU. To bi se storilo preko poročanja in nadzorovanja na podlagi uspešnosti za spodbujanje dejanske uporabe ekosistemov in uresničevanja višjih podnebnih sprememb in okoljskih ambicij zelenega dogovora ob hkratnem zmanjševanju dostopa do sredstev za preprosto lastništvo zemljišč. Ker je bil sprejet amandma, ki sedaj v uredbo vpeljuje elemente, ki naštete cilje spodkopavajo in promovirajo tako imenovani hibridni model, ki bo zmanjšal prožnost, povečal upravno breme, ne bo izboljšal nadzora in ne bo kaznoval neuspehov, sem bila pri glasovanju vzdržana.

Irena JOVEVA
Irena JOVEVA

Saidil EP NEWSHUB

RT @StrankaLMS: "Res je, vse države se soočajo s povečanjem števila okuženih, ampak v Nemčiji, Avstriji in še kje, so pripravili zdravstveni sistem v vmesnem obdobju, od prvega do drugega vala. Ta vlada tega ni storila!" @Je_rca o nepripravljenosti @vladaRS na drugi val https://t.co/4sfYai93fa 

RT @donath_anna: .@IJoveva congratulates the students & profs of the uni and greatly points out that this issue is another step in gvt's policy to crack down on pluralism in the country. "Hiding an ideological battle under the facade of alleged increased competitveness is a dangerous move!"

RT @hansvanbaalen: The Bulgarian governement of PM Boyko Borisov is trying to block the start of the EU accession talks with North Macedonia thus breaching the agreement between Skopje and Sofia of 2017. This is unacceptable. Accession talks should start as soon as possible! #NorthMacedonia 🇧🇬 🇲🇰🇪🇺 https://t.co/8aJwDoHiNA 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg