Cindy FRANSSEN Cindy FRANSSEN
Cindy FRANSSEN

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Belgia - Christen-Democratisch & Vlaams (Belgia)

Sünnikuupäev : , Oudenaarde

Algus Cindy FRANSSEN

Aseesimees

D-IN
Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks

Liige

EMPL
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
FEMM
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Asendusliige

ENVI
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
D-CA
Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks

Viimased tegevused

Vaktsiinid ja ravimid Covid-19 kontekstis (arutelu) NL

14-05-2020 P9_CRE-PROV(2020)05-14(2-175-0000)
Täiskogu aruteludes osalemine

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Parlament (A9-0021/2020 - Maria Grapini) NL

14-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Elk jaar moet het Europees Parlement ook kwijting verlenen over haar eigen uitgaven van twee jaar voordien. Ik steunde deze kwijting voor de uitgaven van 2018 en de bijhorende resolutie die een aantal bijkomende transparantiemaatregelen vraagt. Zo stemde ik voor de vraag om zowel onze stemhoudingen als alle afspraken met belangengroepen optimaal bij te houden en makkelijk publiek toegankelijk te maken op de website. Ook de maatregelen om de ecologische voetafdruk van het Parlement te verminderen, zoals het vergoeden van de CO2-compensatie door het parlement en het afschaffen van de verplaatsingen naar Straatsburg, keurde ik goed. Verder kon ook de volledige transparantie van de uitgaven van de algemene onkostenvergoeding op mijn steun rekenen, net zoals een sterkere controle daarop.

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (A9-0040/2020 - Joachim Stanisław Brudziński) NL

14-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Elk jaar moet het Europees Parlement kwijting verlenen over de begroting van de het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (CEDEFOP).Ik heb voor de kwijting van de begroting van 2018 gestemd en ook een resolutie met aanbevelingen kon op mijn steun rekenen.
In deze resolutie worden de werkzaamheden van Cedefop opgesomd. Het Centrum heeft de voorbije jaren sterk ingezet op de digitalisering van zijn activiteiten met online-instrumenten op haar website om haar bereik nog te kunnen vergroten naar een breder publiek en op de verdere ontwikkeling van haar “European Skills Index”.
Ik heb voor een amendement gestemd om een haalbaarheidsstudie voor een eventuele fusie tussen Cedefop en Eurofound (Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden), zoals beschreven in paragraaf 8 van de resolutie, te verwijderen uit de resolutie. Ik ben ervan overtuigd dat Cedefop haar specifieke rol als kenniscentrum inzake de ontwikkeling van levenslang leren en het beleid inzake beroepsonderwijs en -opleiding en kwalificaties en vaardigheden die zijn afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt goed heeft ingevuld.
Cedefop heeft nu reeds goed lopende samenwerkingen met andere EU-agentschappen zoals Eurofound en ETF. Een zelfstandig agentschap voor beroepsopleiding en levenslang leren is noodzakelijk.

Cindy FRANSSEN
Cindy FRANSSEN

Saidil EP NEWSHUB

RT @wbeke: Vandaag is het #Wereldantitabakdag. De coronacrisis maakt het rokers niet gemakkelijk. Uit een enquête van Sciensano blijkt dat 37% van hen nu meer rookt dan voorheen. Wil je afscheid nemen van je sigaret? Hier vind je alles over rookstopbegeleiding: https://t.co/zysq3HRghj .

Vandaag is het Wereld Anti-Tabaksdag #WorldNoTobaccoDay2020. Met het Europees plan tegen kanker #EUCancerPlan en het #EU4Health gezondheidsprogramma willen we het tabaksgebruik terugdringen en nog meer inzetten op kankerpreventie, diagnose en zorg. #EWAC2020 https://t.co/YqEXpxmTJS 

RT @StationschefBMO: Deze rijdt sinds vandaag rond in België #JusticeForGeorgeFlyod #JusticeForGeorge #GeorgeFloyd https://t.co/elAJHM4H69 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg