Sylvia LIMMER Sylvia LIMMER
Sylvia LIMMER

Identiteedi ja Demokraatia fraktsioon

Liige

Saksamaa - Alternative für Deutschland (Saksamaa)

Sünnikuupäev : , Bayreuth

Variraportöörina esitatud arvamus Sylvia LIMMER

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS uue ringmajanduse tegevuskava kohta

07-12-2020 AGRI_AD(2020)657453 PE657.453v02-00 AGRI
Claude GRUFFAT

ARVAMUS kestliku Euroopa investeerimiskava kohta – kuidas rahastada rohelist kokkulepet

09-07-2020 AGRI_AD(2020)650723 PE650.723v02-00 AGRI
Salvatore DE MEO

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg