Magdalena ADAMOWICZ
Magdalena ADAMOWICZ

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Poola - Independent (Poola)

Raportöörina esitatud arvamus Magdalena ADAMOWICZ

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

Arvamus ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist (uuesti sõnastatud)

16-06-2022 JURI_AL(2022)734087 PE734.087v02-00 JURI
Magdalena ADAMOWICZ

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2015/757, et võtta asjakohaselt arvesse laevade kütusekulu käsitlevat üleilmset andmekogumissüsteemi

29-05-2020 TRAN_AD(2020)641314 PE641.314v02-00 TRAN
Magdalena ADAMOWICZ

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
13E158
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T10046
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex