Jaak MADISON : Algus 

Liige 

Väliskomisjon 
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks 

Asendusliige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Põhiseaduskomisjon 
Inimõiguste allkomisjon 

Viimased tegevused 

Jaak MADISON  
Jaak MADISON 

Saidil EP NEWSHUB

  • My best wishes to Finland and the Finns! When Sanna Marini becomes the new Prime Minister then there can be no better combination for the continued success of the Native Finns and for the victory in the next elections! 🇫🇮 + 🇪🇪 = ❤️

    Üles pandud:  
    kuupäeval twitter 

Kontakt