Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon

Liige

Poola - Prawo i Sprawiedliwość (Poola)

Sünnikuupäev : , Świerklaniec

Variraportöörina esitatud arvamus Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta

11-09-2019 LIBE_AD(2019)639622 PE639.622v02-00 LIBE
Gwendoline DELBOS-CORFIELD

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg